Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 295/QĐ-CT năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 295/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Chúc
Ngày ban hành: 25/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 15/TTr-SLĐTBXH ngày 14 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chđạo Giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc, gồm các ông, bà có tên sau:

I. Trưởng ban: Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

II. Phó trưởng ban:

Ông Khng Sơn Trường, Giám đc Sở Lao động - TB&XH;

III. Các thành viên:

1. Trần Việt Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH;

2. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tổng biên tập Báo Vĩnh Phúc;

3. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

4. Ông Văn Thanh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;

5. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

6. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư;

7. Ông Phùng Văn Bính, Phó Giám đốc Sở Y tế;

8. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo;

9. Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

10. Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

11. Bà Đỗ ThThanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc;

12. Ông Bùi Như Ý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT;

13. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

14. Bà Hoàng Thị Nhung, Phó Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh;

15. Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương;

16. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch;

17. Ông Trần Thanh Th, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc;

18. Bà Nguyễn ThNgọc Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên;

19. Ông Lê Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên;

20. Ông ĐNgọc Cơ, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô;

21. Ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo;

22. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường;

23. Ông Lê Anh Tân, Phó chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên;

24. Ông Nguyễn Duy Quý, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu và giúp UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch Giải quyết việc làm trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo các quy định của pháp luật; đảm bảo chất lượng lao động và chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đảm bảo ổn định tình hình lao động trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của Ban chđạo và tham mưu giúp BCĐ thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quyết định này.

Văn bản do Trưởng ban ký dùng con dấu của UBND tỉnh, văn bản do Phó Trưởng ban ký dùng con dấu của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để điều hành các hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây về việc thành lập Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TB&XH (báo cáo),
- TTTU, TTHĐND tỉnh (báo cáo);
- CPCT
,CPVP;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VX
1 (40b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chúc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 295/QĐ-CT năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


743

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184