Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2815/2006/QĐ-UBND thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích đối với người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 2815/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 20/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2815/2006/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC CÔNG TÁC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2006 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 6 về các Đề án, Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 769/TTr.SNV ngày 08 tháng 9 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích đối với người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại các xã, phường, thị trấn như sau:

1- Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp khuyến khích:

Cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn ( không bao gồm cán bộ không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố và những người đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động) có trình độ cao đẳng, đại học chuyên môn.

Cán bộ, công chức cấp huyện được điều động, luân chuyển, biệt phái về công tác tại xã, phường, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học chuyên môn.

2- Chế độ trợ cấp khuyến khích:

a- Cán bộ, công chức công tác ở xã, thị trấn:

Đối với người có trình độ đại học hệ chính quy: được trợ cấp hàng tháng với hệ số 1,60 của mức lương tối thiểu.

Đối với người có trình độ đại học các hệ còn lại ( không chính quy, tại chức …): được trợ cấp hàng tháng với hệ số 1,30 của mức lương tối thiểu.

Đối với người có trình độ cao đẳng: được trợ cấp hàng tháng với hệ số 1,0 của mức lương tối thiểu.

b- Cán bộ, công chức công tác ở phường:

Đối với người có trình độ đại học hệ chính quy: Được trợ cấp hàng tháng với hệ số 1,40 của mức lương tối thiểu.

Đối với người có trình độ đại học các hệ còn lại (không chính quy, tại chức …): được trợ cấp hàng tháng với hệ số 1,10 của mức lương tối thiểu.

Đối với người có trình độ cao đẳng: Được trợ cấp hàng tháng với hệ số 0,80 của mức lương tối thiểu.

Điều 2. Chế độ trợ cấp khuyến khích được trả cùng kỳ lương, phụ cấp hàng tháng, nhưng không trích nộp bảo hiểm xã hội. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp khuyến khích do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, không chi trả từ nguồn kinh phí khoán được giao đối với các xã, phường, thị trấn thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Điều 3. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

2- Việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Quyết định này áp dụng từ ngày 01 tháng 08 năm 2006.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2815/2006/QĐ-UBND thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích đối với người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


683
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37