Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 242-LĐTBXH/QĐ năm 1992 về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 242-LĐTBXH/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Đình Hoan
Ngày ban hành: 05/05/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 242-LĐTBXH/QĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CỦA LAO ĐỘNG TRONG CÁC XÍ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 57-HĐBT ngày 24-3-1987 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Điều 39 Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 233-HĐBT ngày 22-6-19990 của Hội đồng Bộ trưởng;
Sau khi trao đổi ý kiến với Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư và các bên có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức lương tối thiểu đối với người lao động làm công việc giản đơn trong điều kiện lao động bình thường của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được quy định và áp dụng như sau:

Đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mức lương tối thiểu không được trả thấp hơn 35USD/tháng (35 đôla Mỹ/tháng).

2. Đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố, thị xã, thị trấn còn lại và các xí nghiệp sử dụng nhiều lao động và lao động giản đơn thuộc các ngành; nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, mức lương tối thiểu không được trả thấp hơn 30USD/tháng (30 đô la Mỹ/tháng).

Điều 2. Quyết định này thi hành đối với các hợp đồng lao động ký ngày 01-5-1992 trở đi (kể cả các hợp đồng lao động đã hết hạn được ký lại).

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các xí nghiệp có vốn đầu tư nước thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đình Hoan

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

MINISTRY OF LABOR INVALIDS AND SOCIAL
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 242-LDTBXH/QD

Hanoi, May 05, 1992.

 

DECISION

ON MINIMUM WAGE FOR LABOUR IN ENTERPRISES WITH FOREIGN OWNED CAPITAL

THE MINISTER OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Pursuant to Decree No. 57/HDBT of the Council of Ministers dated 24 March 1987 stipulating the functions, duties and powers of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs;
Pursuant to article 39 of the Regulations on Labour for Enterprises with foreign Owned Capital issued with Decree No. 233/HDBT of the Council of Ministers dated 22 June 1990;
Having consulted with the Chairman of the State Committee for Co-operation and Investment and the relevant bodies
:

DECIDES

Article 1

The minimum wage for employees carrying out simple work in normal working conditions in enterprises with foreign owned capital which are permitted to operate within the territory of the Socialist Republic of Vietnam is stipulated and must be applied as follows:

1. In the case of enterprises with foreign owned capital which are located in Hanoi and Ho Chi Minh City, the minimum wage shall not be less than thirty five (35) US dollars per month.

2. In the case of enterprises with foreign owned capital which are located in the remaining provinces, cities, towns or suburbs or are labour intensive enterprises where the work is simple and in the areas of: agriculture, forestry and marine farming, the minimum wage shall not be less than thirty (30) US dollars per month.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 242-LĐTBXH/QĐ năm 1992 về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.084
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115