Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2082/2001/QĐ-UB về trợ cấp hoạt động phí cho Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 2082/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Phạm Văn Chi
Ngày ban hành: 11/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2082/2001/QĐ-UB

Nha Trang, ngày 11 tháng 06 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC TRỢ CẤP HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN"

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 - 06 - 1994;
- Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà tại phiên họp ngày 22 tháng 05 năm 2001;
- Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội Chữ Thập đỏ và Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Khánh Hoà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay trợ cấp hoạt động phí cho Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn như sau:

a) Đối tượng hưởng trợ cấp: Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn không kiêm nhiệm các chức danh hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23-01-1998 của Chính phủ; trợ cấp hoạt động phí hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 882/2000/QĐ-UB ngày 24-03-2000 và Quyết định số 163/2001/QĐ-UB ngày 16-01-2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà; đang công tác tại tổ chức cơ sở Hội Chữ thập đỏ đạt tiêu chuẩn tiên tiến xuất sắc trong nhiều năm.

b) Mức trợ cấp hàng tháng: 100.000 đồng/người.

Điều 2: Danh sách, số lượng các tổ chức cơ sở Hội xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc trong nhiều năm do Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh xét duyệt hàng năm và thông báo để Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện.

Riêng trong năm 2001, giải quyết cho 68 cơ sở hoạt động xuất sắc trong toàn tỉnh theo đề nghị tại Công văn số 149/CTĐKH ngày 29-05-2001 của Ban Thường vụ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Khánh Hoà, được hưỡng chế độ trợ cấp theo Điều 1 trên đay kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2001.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc sở Tài chính Vật giá, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hoà, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Chi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2082/2001/QĐ-UB về trợ cấp hoạt động phí cho Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.403
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69