Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 208-CP năm 1977 về chế độ đãi ngộ đối với những người và gia đình có công với cách mạng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 208-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 20/07/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 208-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VÀ GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Sau khi cách mạng tháng Tám thành công và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi; để biểu dương những thành tích đấu tranh cách mạng của nhân dân ta và để tỏ lòng biết ơn đối với những người và gia đình đã có công giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa (19-8-1945) và trong kháng chiến chống Pháp, Đảng và Nhà nước ta đã tặng những người và gia đình có công với cách mạng trong các thời kỳ nói trên (ở các tỉnh phía Bắc) các hình thức khen thưởng như Kỷ niệm chương, Tổ chức ghi công, bằng Có công với nước, huân chương, huy chương Kháng chiến, bằng khen.

Nhưng về chế độ đãi ngộ vật chất đối với những người và gia đình có công với cách mạng đã được khen thưởng thì Nhà nước chưa có chế độ, chính sách để thi hành thống nhất mà từng địa phương vẫn giải quyết theo quy định riêng của từng nơi.

Ngày nay sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn và vĩnh viễn, Tổ quốc ta đã thật sự độc lập, tự do và thống nhất; để thể hiện sự quan tâm săn sóc của Đảng và Nhà nước ta đối với những người và gia đình có công với cách mạng. Hội đồng Chính phủ căn cứ theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội, quyết định về chế độ đãi ngộ đối với những người và gia đình có công với cách mạng (là nhân dân) như sau.

I. VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Đối tượng được hưởng các chế độ đãi ngộ nói trong quyết định này là những người và gia đình có công với cách mạng đã được tặng thưởng Kỷ niệm chương, Tổ quốc ghi công, bằng Có công với nước, huân chương Kháng chiến hoặc một hình thức khen thưởng khác tương đương.

II. VỀ NỘI DUNG CHẾ ĐỘ

1. Những người đã già yếu và không còn sức lao động được cơ quan lương thực ở địa phương bán theo giá cung cấp mỗi tháng 12kg lương thực quy ra gạo; hoặc nơi nào có điều kiện, thì do hợp tác xã nông nghiệp phân phối theo giá thu mua của Nhà nước. Trường hợp không có nơi nương tựa, thì được thu nhận vào các nhà nuôi dưỡng của Nhà nước (tiêu chuẩn, chế độ như đối với bố mẹ liệt sĩ ở các nhà nuôi dưỡng của Nhà nước). Nếu không vào nhà nuôi dưỡng, thì được trợ cấp mỗi người mỗi tháng 15 đồng (ở nông thôn) hoặc 18 đồng (ở thành phố).

2. Nếu đời sống có khó khăn vì già yếu, bệnh tật, mất sức lao động, hoặc vì tai nạn bất thường thì được xét trợ cấp khó khăn. Mỗi người mỗi lần được trợ cấp từ 40 đồng đến 60 đồng; mỗi gia đình được trợ cấp mỗi lần không quá 150 đồng. Số lần trợ cấp cho mỗi người hoặc cho mỗi gia đình trong một năm không quá hai lần.

3. Khi ốm đau, nếu được vào điều trị ở bệnh viện, khi được miễn trả tiền thuốc và tiền ăn, và được hưởng thuốc men và bồi dưỡng (nếu có) như đối với công nhân, viên chức Nhà nước (loại cán bộ sơ cấp).

4. Khi chết, nếu gia đình có khó khăn thì được trợ cấp từ 50 đồng đến 150 đồng, và được chính quyền và các đoàn thể địa phương thăm viếng.

5. Kinh phí về các chế độ nói trên do ngân sách địa phương đài thọ.

III. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thương binh và xã hội có nhiệm vụ thống nhất quản lý việc thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với những người và gia đình có công với cách mạng.

2. Viện Huân chương có trách nhiệm nghiên cứu trình Chính phủ ban hành những quy định và tiêu chuẩn về việc khen thưởng đối với những người và gia đình có công với cách mạng trong phạm vi cả nước.

3. Những người và gia đình có công với cách mạng trong cả nước chưa được khen thưởng, nhưng đã có nhiều thành tích và công lao rõ rệt, được nhân dân và chính quyền địa phương xác nhận, thì cũng được xét để hưởng các chế độ đã quy định trong quyết định này.

4. Bộ thương binh và xã hội cùng các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 208-CP năm 1977 về chế độ đãi ngộ đối với những người và gia đình có công với cách mạng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102