Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 202-HĐBT năm 1988 về tiền lương công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 202-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 28/12/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 202-HĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC SẢN XUẤT,  KINH DOANH KHU VỰC QUỐC DOANH VÀ CÔNG TY HỢP DOANH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981.
Thi hành Nghị quyết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá VIII thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sản xuất kinh doanh quốc doanh và công tư hợp doanh được sử dụng hệ thống thang bậc lương và các khoản phụ cấp nói tại Nghị định số 235-HĐBT ngày 18/9/1985 với mức lương tối thiểu quy định lại là 22.500 đ/tháng để tính đơn giá lương theo sản phẩm hoặc dịch vụ và tính nộp bảo hiểm xã hội trên cơ sở định mức hao phí lao động hợp lý.

Điều 2. Quỹ tiền lương của đơn vị, mức thu nhập thực tế của mỗi cán bộ, công nhân viên chức cũng như nguyên tắc phân phối và hạch toán yếu tố tiền lương trong chi phí sản xuất thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 và Nghị định số 50-HĐBT ngày 22-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3. Xoá bỏ tỷ lệ khuyến khích lương sản phẩm, tỷ lệ tiền thưởng từ quỹ lương của công nhân viên chức sản xuất, kinh doanh quy định tại Nghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985.

Điều 4. Bữa ăn giữa ca do Hội đồng xí nghiệp và Giám đốc xí nghiệp quy định trên cơ sở hoàn thành nghĩa vụ thu nộp cho Ngân sách Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1989.

Những quy định trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này. Đối với các đơn vị kinh tế trong lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành sau khi đã thống nhất ý kiến với Bộ Lao Động - Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính.

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 202-HĐBT năm 1988 về tiền lương công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.055
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41