Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1991/QĐ-UB năm 1979 về việc chọn đơn vị ghi sổ thu chi gia đình công nhân viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1991/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/12/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1991/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỌN ĐƠN VỊ GHI SỔ THU CHI GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Xét yêu cầu công tác thống kê tình hình đời sống gia đình cán bộ công nhân viên chức của thành phố ;
- Theo đề nghị của đồng chí Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê thànhphố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Các đơn vị có tên dưới đây được chọn làm đơn vị đại diện cho các ngành kinh tế quốc dân thuộc khu vực Nhà nước để tiến hành chọn hộ ghi chép thường xuyên sổ thu chi gia đình công nhân viên chức :

1. Ngành công nghiệp: 100 hộ

+ Xí nghiệp cơ khí Tân Việt (Sở Công nghiệp): 19 hộ

+ Xí nghiệp dệt số 2 (Sở Công nghiệp): 18 hộ

+ Xí nghiệp dệt Việt Thắng (Bộ Công nghiệp nhẹ)p 25 hộ

+ Xí nghiệp xay xát Bình Đông (Bộ Lương thực và Thực phẩm)p 19 hộ

+ Xí nghiệp nhựa số 5 (Sở Công nghiệp)p 19 hộ

2. Ngành Xây dựng: 25 hộ

+ Xí nghiệp xây lắp I (thuộc Sở Xây dựng): 25 hộ

3. Ngành thương nghiệp: 35 hộ

+ Cửa hàng tổng hợp số 3 (Sở thương nghiệp): 15 hộ

+ Công ty rau quả (Sở thương nghiệp): 20 hộ

4. Ngành giao thông vận tải: 20 hộ

+ Xí nghiệp vận tải 3 (Sở Giao thông): 10 hộ

+ Cảng Sài Gòn (Bộ Giao thông): 10 hộ

5. Ngành giáo dục: 41 hộ

+ Trường phổ thông cấp I Hòa Bình: 10 hộ

+ Trường phổ thông cấp I Đinh Tiên Hoàng: 10 hộ

+ Trường phổ thông cấp II Trần Văn Ơn: 12 hộ

+ Trường phổ thông cấp III Lê Qúy Đôn: 6 hộ

+ Trường Đại học kinh tế kế hoạch: 3 hộ

6. Ngành y tế: 13 hộ

+ Bệnh việc Trưng Vương (Sở y tế): 13 hộ

7. Ngành quản lý Nhà nước: 26 hộ

+ Sở tài chánh: 14 hộ

+ Liên hiệp Công đoàn thành phố: 12 hộ

Điều 2.- Chi cục Thống kê thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép cho các đơn vị, phối hợp với các ngành, đoàn thể Liên hiệp công đoàn, Liên hiệp phụ nữ, Sở Lao động, tổ chức động viên và kiểm tra việc thực hiện ghi chép sổ thu chi gia đình công nhân viên chức ở các đơn vị. Hàng quý tổng hợp số liệu báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, Giám đốc Sở lao động, Giám đốc các Sở và Thủ trưởng các đơn vị có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1991/QĐ-UB năm 1979 về việc chọn đơn vị ghi sổ thu chi gia đình công nhân viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.389
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123