Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 185/QĐ-UB năm 1987 về việc tổ chức thực hiện tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 185/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Công Ái
Ngày ban hành: 19/09/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 185/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4244-86 “QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc Hội thông qua ngày 30/6/1983;
Căn cứ vào Điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động ban hành kèm theo Nghị định số 181/CP ngày 18/12/1964 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ vào tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng” ban hành kèm theo quyết định số 158/QĐ ngày 11/3/1986 của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước;
Căn cứ quyết định số 149/LĐ-TBXH ngày 2/6/1987 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về nhiệm vụ của các Ban Thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động trong việc thực hiện tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các đơn vị trực thuộc Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (kể cả các hợp tác xã thủ công nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp) có sản xuất, sử dụng sửa chữa và quản lý sử dụng thiết bị nâng thuộc diện đã quy định trong TCVN 4244-86 tại các điều 3.4, 3.5, 3.11, 6.1, 6.2 đều phải đăng ký xin giấy phép của Ban Thanh tra kỹ thhuật an toàn và bảo hộ lao động - Sở Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Đối với loại thiết bị nâng không thuộc diện đăng ký với Ban Thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động - Sở Lao động thành phố Hồ Chí Minh thì thủ trưởng đơn vị quản lý thiết bị nâng đó phải cấp giấy phép sử dụng trong đơn vị mình theo quy định.

Điều 2. Ban Thanh tra kỹ thhuật an toàn và bảo hộ lao động - Sở Lao động thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn giải thích TCVN 4244-86 cho các đơn vị nêu trên và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại điều 2 quyết định số 149/LĐTBXH ngày 2/6/1987 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Điều 3. Cấm chế tạo, cải tạo sửa chữa và sử dụng thiết bị nâng thuộc diện thi hành TCVN 4244-86 mà chưa đăng ký xin giấy phép của Ban Thanh tra kỹ thhuật an toàn và bảo hộ lao động - Sở Lao động thành phố Hồ Chí Minh và thủ trưởng đơn vị quản lý sử dụng.

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ngành chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, thủ trưởng các đơn vị sản xuất, sửa chữa, sử dụng và quản lý sử dụng thiết bị nâng của Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở lao động thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện quyết định này.-

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 185/QĐ-UB năm 1987 về việc tổ chức thực hiện tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.343
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.166