Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 178-CP năm 1964 về việc tách Vụ Thương binh và an toàn xã hội thuộc Bộ Nội vụ thành hai Vụ: Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 178-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 17/12/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH VỤ THƯƠNG BINH VÀ AN TOÀN XÃ HỘI THUỘC BỘ NỘI VỤ THÀNH HAI VỤ: VỤ THƯƠNG BINH VÀ VỤ AN TOÀN XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ quyết định số 31-CP ngày 20 tháng 3 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh một số nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng công đoàn Việt nam;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 09 tháng 12 năm 1964,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tách Vụ Thương binh và An toàn xã hội thuộc Bộ Nội vụ thành hai Vụ: Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội.

Điều 2. Vụ Thương binh có nhiệm vụ giúp ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

- Nghiên cứu các chính sách, chế độ đối với thương binh, liệt sĩ và quân nhân phục viên;

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ và quân nhân phục viên;

- Tổ chức và quản lý các trường thương binh, các nhà an dưỡng, các cơ sở sản xuất của thương binh và các cơ sở sự nghiệp khác có liên quan đến việc thi hành chính sách đối với thương binh.

Điều 3. Vụ An toàn xã hội có nhiệm vụ giúp ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

- Nghiên cứu chính sách, chế độ về hưu trí, tiền tuất, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước;

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về hưu trí, tiền tuất, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước;

- Tham gia ý kiến với Bộ Quốc phòng trong việc nghiên cứu các chính sách, chế độ về hưu trí, tiền tuất, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với quân đội;

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về hưu trí, tiền tuất, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với quân đội;

- Nghiên cứu các chính sách, chế độ về cứu tế và an toàn xã hội;

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về cứu tế và an toàn xã hội;

- Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội; tổ chức và quản lý các nhà an dưỡng.

Điều 4. Mỗi Vụ nói ở điều 1 trên đây do một Vụ trưởng phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng có một hoặc hai Vụ phó.

Điều 5. Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội do ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định.

Điều 6. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 

Phạm Văn Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 178-CP năm 1964 về việc tách Vụ Thương binh và an toàn xã hội thuộc Bộ Nội vụ thành hai Vụ: Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.678
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234