Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2010 cấp giấy chứng nhận làng nghề truyền thống và làng nghề do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 170/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ LÀNG NGHỀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 20/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Căn cứ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống và xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề vào phát triển ở nông thôn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Hội đồng xét công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống và xét tặng nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề vào phát triển ở nông thôn tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 01/TTr-HĐ ngày 20 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận làng nghề truyền thống cho 14 làng và giấy chứng nhận làng nghề cho 19 làng (có danh sách cụ thể kèm theo). Mỗi làng nghề truyền thống, làng nghề được hưởng tiền thưởng trị giá 15,5 lần mức lương tối thiểu chung; nguồn tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa TT&DL, Kho bạc nhà nước tỉnh, Liên minh HTX tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, Trưởng thôn các làng có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Hạnh

 

DANH SÁCH

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Tên làng

Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất

Ghi chú

 

 

1

Chùa

xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên

Mây tre đan

 

 

2

Bảy

xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên

Mây tre đan

 

 

3

Chằm

xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên

Mây tre đan

 

 

4

Phúc Long

xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên

Mây tre đan

 

 

5

Yên Viên

xã Vân Hà, huyện Việt Yên

Rượu

 

 

6

Thổ Hà

xã Vân Hà, huyện Việt Yên

Gốm, bánh đa nem

 

 

7

Đông Thượng

xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng

Mộc dân dụng

 

 

8

Thủ Dương

xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn

Mỳ gạo

 

 

9

Trung Hưng

xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa

Dây thừng

 

 

10

Sau

xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

Bánh đa

 

 

11

Đa Mai

xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang

Bún

 

 

12

Khe Nghè

xã Lục Sơn, huyện Lục Nam

Dệt thổ cẩm

 

 

13

Trại Cao

xã Lục Sơn, huyện Lục Nam

Giấy gió

 

 

14

Mai Thượng

xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà

Nuôi tằm ươm tơ

 

 

 

DANH SÁCH

LÀNG NGHỀ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Tên làng

Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất

Ghi chú

1

Song Khê

Xã Song Khê, huyện Yên Dũng

Đan rọ tôm

 

2

Thuận Lý

xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng

Mây tre đan

 

3

Đông Thắng

xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng

Mây tre đan

 

4

Cẩm Trang

xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa

Mây tre đan

 

5

Cẩm Bào

xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa

Mây tre đan

 

6

Cẩm Trung

xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa

Mây tre đan

 

7

Nguyệt Đức

xã Vân Hà, huyện Việt Yên

Vận tải đường sông

 

8

Lực

xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng

Chẻ tăm lụa

 

9

Bờ Mận

xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế

Vôi, cay sỉ

 

10

Cầu Tiến

xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế

Vôi, cay sỉ

 

11

Hốt Hồ

xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế

Vôi, cay sỉ

 

12

Bo Non

xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế

Vôi, cay sỉ

 

13

Yên Bái

xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế

Vôi, cay sỉ

 

14

Rừng

xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế

Vôi, cay sỉ

 

15

Cầu Gụ

xã Đông Sơn, huyện Yên Thế

Vôi, cay sỉ

 

16

Đông Am Vàng

xã Việt Lập, huyện Tân Yên

Chổi

 

17

xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

Mỳ gạo

 

18

Bãi Ổi

xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang

Mộc dân dụng

 

19

Gai Bún

xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang

Khâu Nón lá

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2010 cấp giấy chứng nhận làng nghề truyền thống và làng nghề do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.263

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49