Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1658/QĐ-UBND năm 2008 về việc hỗ trợ cho các hộ nhận khoán trồng rừng thuộc chương trình 327 khi nhà nước thanh lý hợp đồng, thu hồi đất chương trình 327 tại thành phố Vũng Tàu để thực hiện các dự án đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 1658/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 15/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1658/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ NHẬN KHOÁN TRỒNG RỪNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 327 KHI NHÀ NƯỚC THANH LÝ HỢP ĐỒNG, THU HỒI ĐẤT CHƯƠNG TRÌNH 327 TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 961/STC-GCS ngày 09 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ cho các hộ nhận khoán trồng rừng thuộc Chương trình 327 khi nhà nước thanh lý hợp đồng, thu hồi đất Chương trình 327 tại thành phố Vũng Tàu để thực hiện các dự án đầu tư, nội dung cụ thể như sau:

a) Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ:

- Đối tượng được xét hỗ trợ: là những hộ dân có hợp đồng nhận khoán trồng rừng với Nhà nước đang thực tế có chăm sóc, trồng trọt canh tác khai thác kinh doanh dưới tán rừng và là nguồn sống chính của gia đình.

- Diện tích được hỗ trợ: là diện tích đất được giao khoán đang thực tế có chăm sóc, trồng trọt canh tác.

- Mức hỗ trợ: hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trước hạn hợp đồng nhận khoán theo chương trình 327 là: 8.300 đồng/m2.

- Thời điểm tính hỗ trợ: kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định thu hồi đất để giao cho các dự án đầu tư.

b) Về bồi thường cây trồng: thống nhất giá bồi thường về cây trồng theo khung giá Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tại thời điểm tính bồi thường.

c) Chính sách phân chia tỷ lệ cây trồng: căn cứ Quyết định số 178/200//QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi nhuận của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, được khoán rùng và đất lâm nghiệp để tính việc phân chia tỷ lệ thu hồi về cây.

Điều 2. Hủy bỏ nội dung Văn bản 6438/VP-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ một lần giá đất nông nghiệp khi thanh lý hợp đồng giao khoán rừng theo Chương trình 327 của thành phố Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, Công ty Lâm viên cây xanh thành phố Vũng Tàu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1658/QĐ-UBND năm 2008 về việc hỗ trợ cho các hộ nhận khoán trồng rừng thuộc chương trình 327 khi nhà nước thanh lý hợp đồng, thu hồi đất chương trình 327 tại thành phố Vũng Tàu để thực hiện các dự án đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.158
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.79.74