Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 163/2001/QĐ-UB về trợ cấp hoạt động phí cho Bí thư Chi bộ thôn, khóm do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 163/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Phạm Văn Chi
Ngày ban hành: 16/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/2001/QĐ-UB

Nha Trang, ngày 16 tháng 01 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐỐI VỚI BÍ THƯ CHI BỘ THÔN, KHÓM.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 - 06 - 1994;
- Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà tại phiên họp ngày 18-12-2000;
- Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Khánh Hoà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay trợ cấp hoạt động phí cho Bí thư Chi bộ thôn, khóm thuộc các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh như sau:

- Đối tượng hưởng trợ cấp: Bí thư Chi bộ thôn, khóm không kiêm nhiệm các chức danh hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ và trợ cấp hoạt động phí hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 882/2000/QĐ-UB ngày 24-03-2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

- Mức trợ cấp hàng tháng: 80.000 đồng/người

Điều 2: - Chế độ trợ cấp nêu tại Điều 1 trên đây được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2001, do ngân sách xã đài thọ và được hạch toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức Chính quyền, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở lao động - Thương binh Xã hội, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Chi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 163/2001/QĐ-UB về trợ cấp hoạt động phí cho Bí thư Chi bộ thôn, khóm do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.480
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137