Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 155/2004/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu cho vay từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 155/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 18/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2004 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU CHO VAY TỪ NGUỒN QUỸ QUỐC GIA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Chính phủ) về chủ trương phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới và Thông tư Liên tịch số 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm và lập Quỹ giải quyết việc làm địa phương;
Căn cứ hướng dẫn số 120A/NHCSXH-KHNV ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay vốn để giải quyết việc làm;
Xét Tờ trình số 1933 ngày 07 tháng 6 năm 2004 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu cho vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2004 cho các quận-huyện theo biểu tổng hợp đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách-xã hội thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng, quý các quận-huyện báo cáo tiến độ cho vay và thu hồi vốn, số lao động được trợ vốn có việc làm về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ngành thành phố có liên quan, các tổ chức đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3   
- Bộ LĐ-TBXH  
- Ngân hàng CS-XH/TW
- Thường trực Thành ủy
- TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP
- Sở LĐTB&XH, Sở TC
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng CS-XH/TP  
- UBMTTQ Việt Nam TP   
- Các Đoàn thể TP
- VPHĐ-UB : PVP/VX, TM
- Tổ VX, TM, TH
- Lưu VX

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 

 
 
 
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 155/2004/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu cho vay từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472
DMCA.com Protection Status