Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 150-CT năm 1985 về việc trang cấp ban đầu cho những người được điều động và được tuyển dụng vào làm việc lâu dài tại các xí nghiệp, công, nông, lâm trường ở miền núi, hải đảo và các vùng kinh tế mới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 150-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 26/04/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 150-CT NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 1985 VỀ VIỆC TRANG CẤP BAN ĐẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG VÀ ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀO LÀM VIỆC LÂU DÀI TẠI CÁC XÍ NGHIỆP, CÔNG, NÔNG , LÂM TRƯỜNG Ở MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ MỚI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để động viên khuyến khích lao động đến làm việc ở các vùng miền núi, hải đảo, các vùng kinh tế mới; tạo điều kiện cho người lao động nhanh chóng ổn định đời sống, yên tâm làm việc lâu dài.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Những công nhân, viên chức được điều động và những người lao động mới được tuyển dụng vào lực lượng lâu dài tại các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường quốc doanh (gọi tắt là đơn vị sử dụng) đóng ở miền núi, hải đảo, các vùng kinh tế mới được đơn vị sử dụng trang cấp một lần một số đồ dùng không phải trả tiền sau đây:

1.1. Chăn.

2.1. Áo ấm

3.1. Màn cá nhân.

4.1. Chiếu cá nhân.

5. 1,5 mét vải ni-lông che mưa.

Nếu đi các tỉnh miền núi phía Bắc, hải đảo được trang cấp chănbông (cả ruột và vỏ), áo bông hoắc áo len; nếu đi các nơi khác được trang cấp chăn sợi, áo sợi.

Những vật dụng bằng vải thì không phải nộp phiếu vải.

Điều 2.- Ngành thương nghiệp căn cứ vào kế hoạch điều động công nhân, viên chức và tuyển dụng lao động, có nhiệm vụ bán những mặt hàng trên cho đơn vị sử dụng theo giá kinh doanh thương nghiệp để trang cấp cho người lao động trước khi lên đường tới nơi làm việc.

Trường hợp ngành thương nghiệp không có hiện vật để bán hoặc theo yêu cầu của người lao động thì dơn vị sử dụng được cấp bằng tiền cho người lao động.

Điều 3.- Kinh phí mua sắm trang cấp ban đầu cho người lao động, đơn vị sử dụng được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc vào dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo sự hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong phạm vi 18 tháng kể từ ngày được tuyển dụng mà được thôi việc với lý do chính đáng, thì người lao động phải hoàn lại bằng tiền theo giá trị còn lại của vật dụng đã được trang cấp. Nếu tự ý bỏ việc, người lao động phải bồi hoàn, đơn vị sử dụng cần kịp thời thông báo cho Uỷ ban nhân dân địa phương nơi người đó cư trú để yêu cầu thu hồi bằng tiền giá trị toàn vộ vật dụng đã được trang cấp.

Điều 4.- Quyết định này thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định về chế độ đãi ngộ đối với người lao động được tuyển đến làm việc trong các xí nghiệp, công, nông, lâm trường ở miền núi, hải đảo, vùng kinh tế mới nói trong điểm b, điều 1, mục II Nghị quyết số 82-CP ngày 12-3-1980 và trong các văn bản khác ban hành trước đây trái với Quyết định này.

Bộ trưởng các Bộ Lao động, Tài chính, Nội thương hướng dẫn thi hành quyết định này.

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 150-CT năm 1985 về việc trang cấp ban đầu cho những người được điều động và được tuyển dụng vào làm việc lâu dài tại các xí nghiệp, công, nông, lâm trường ở miền núi, hải đảo và các vùng kinh tế mới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.147
DMCA.com Protection Status