Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 149/2002/QĐ-UB sửa đổi Điều 2 Quyết định 117/2002/QĐ-UB về thời gian thực hiện tỷ lệ phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 149/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 11/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2, QUYẾT ĐỊNH SỐ 117/2002/QĐ-UB NGÀY 16/8/2002 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA KHOẢN THU THEO PHÁP LỆNH NGÀY CÔNG NGHĨA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích;
Căn cứ Thông tư số 86/2001/TT-BCT ngày 12/9/2001 của Bộ Tài chính về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ ngày công lao động công ích;
Căn cứ Nghị định số 22/2000/NQ-HĐ của HĐND Thành phố khoá XII, kì hợp thứ VI, từ ngày 16 đến ngày 18/01/2002 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 117/2002/QĐ-UB ngày 16/8/2002 của UBND Thành phố về việc sửa đổi điểm 11, mục VI, Quyết định số 07/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002 của UBND Thành phố về tỷ lệ (%) phân chia khoản thu theo Pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích;
Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 3381/STCVG-NSXP ngày 11 tháng 11 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 117/2002/QĐ-UB này 16/8/2002 của UBND Thành phố về thời gian thực hiện tỷ lệ (%) phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa vụ lao động công như sau:

Điều 2 Quyết định số 117/2002/QĐ-UB quy định: "Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2002".

Nay quy định: "Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2002".

Điều 2: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo lao động công ích xây dựng Thủ đô và Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 149/2002/QĐ-UB sửa đổi Điều 2 Quyết định 117/2002/QĐ-UB về thời gian thực hiện tỷ lệ phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149