Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 149/2000/QĐ-TTg về chính sách ưu đãi đối với đội viên các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 149/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 149/2000/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN CÁC ĐỘI TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc "tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi";
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Những đội viên thuộc các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức theo Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng những chính sách ưu đãi sau:

1. Những đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ được xét tặng Huy hiệu "Thanh niên tình nguyện" và một bộ trang phục mang biểu tượng truyền thống của đội thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

2. Những đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ được trợ cấp hai tháng sinh hoạt phí bằng mức sinh hoạt phí đã được hưởng hàng tháng trong thời gian công tác tại các đội trí thức trẻ tình nguyện.

3. Những đội viên trở về địa phương nơi xuất phát được các cấp chính quyền nhập hộ khẩu và giúp đỡ tạo điều kiện để ổn định cuộc sống.

4. Những đội viên có nguyện vọng ở lại lâu dài tại nơi đã tình nguyện đến công tác, được chính quyền địa phương ưu tiên sắp xếp việc làm, tạo điều kiện về chỗ ở, phương tiện sản xuất và các điều kiện sinh hoạt để ổn định cuộc sống.

5. Những đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi tuyển vào công chức nhà nước hoặc tham gia thi tuyển vào các hệ đào tạo đại học, sau đại học thì được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả thi.

6. Những đội viên được tuyển dụng vào công chức nhà nước thì sau thời gian tập sự, bổ nhiệm vào ngạch được nâng lương lần đầu sớm hơn quy định hiện hành một năm.

7. Trong thời gian công tác tại các đội trí thức trẻ tình nguyện đội viên được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động... theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội và được nhà nước chi trả.

8. Trong thời gian công tác tại các đội trí thức trẻ tình nguyện, những đội viên có hành động dũng cảm để bảo vệ an ninh quốc gia, tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân nếu bị thương thì được xem xét, xác nhận hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì được xác nhận là liệt sĩ theo quy định tại Pháp lệnh "ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động trong kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng" ngày 29 tháng 8 năm 1994 của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 2. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện những chính sách ưu đãi đối với đội viên các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi quy định tại Điều 1 Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả và những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 149/2000/QĐ-TTg về chính sách ưu đãi đối với đội viên các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.006
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152