Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 144/2003/QĐ-UB sửa đổi quy định tạm thời việc xét tuyển công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công, kèm theo Quyết định 160/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 144/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 03/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN CHO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP, BÁN CÔNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/2002/QĐ-UB NGÀY 29/11/2002 CỦA UBND THÀNH PHỐ”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/08/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giáo dục, Chỉ thị 18/2001/CT-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân;
ăn cứ Thông tư số 24/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP ngày 29/4/2002 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn việc xét tuyển dụng công chức giáo viên phổ thông, mầm non;
Căn cứ Quyết định số 168/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời việc xét tuyển công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công, ban hành kèm theo Quyết định số 160/2002/QĐ-UB ngày 29/11/2002 của UBND Thành phố như sau:

1/ Điều 3, khoản 2, điểm a được bổ sung thêm đối tượng tuyển thẳng như sau:

+ Anh hùng lao động hoặc Anh hùng lực lượng vũ trang

+ Thương binh;

+ Con liệt sỹ;

+ Con thương binh hạng ¼;

+ Có bố và mẹ đều là thương binh;

+ Người khiếm thị (Tuyển vào các cơ sở giáo dục – đào tạo chuyên biệt).

2/ Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

2-1. Thí sinh được cộng thêm 2 điểm:

+ Người đạt giải thi quốc tế trong khi học tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông ở đúng chuyên ngành cần tuyển;

+ Con thương binh các hạng còn lại.

2-2. Thí sinh được cộng thêm 1,5 điểm:

+ Người đạt giải thi quóc gia trong khi học tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông ở đúng chuyên ngành cần tuyển;

+ Con cán bộ, giáo viên công tác trong ngành giáo dục – đào tạo Hà Nội được tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;

+ Con bệnh binh mất sức 81% trở lên;

2-3. Thí sinh được cộng thêm 1 điểm:

+ Con bệnh binh mất sức từ 61% đến 80%;

+ Con cán bộ, giáo viên công tác trong ngành giáo dục – đào tạo Hà Nội được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

+ Con cán bộ, giáo viên công tác trong ngành giáo dục – đào tạo Hà Nội và cả bố và mẹ đều được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục;

+ Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ đúng chuyên ngành cần tuyển và tuổi đời dưới 30 tuổi.

(Thí sinh có nhiều quyền ưu tiên thì chỉ được hưởng quyền ưu tiên cao nhất trong số các quyền ưu tiên mà mình có).

3/ Điều 9, khoản 2 được bổ sung thêm như sau:

Thí sinh có tổng số điểm thấp hơn người trúng tuyển dưới 0,1 điểm (dưới một phần mười) và có bằng tốt nghiệp đạt loại khó hoặc bằng tốt nghiệp thạc sỹ đúng chuyên ngành có thể được xem xét tuyển dụng (nếu có nhu cầu tuyển dụng giáo viên).

Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội, Chủ tịch UBND quận, huyện, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 144/2003/QĐ-UB sửa đổi quy định tạm thời việc xét tuyển công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công, kèm theo Quyết định 160/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.755

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100