Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1335/QĐ-LĐTBXH năm 2014 đổi tên Trường Cao đẳng nghề Việt-Đức Vĩnh Phúc thành Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1335/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành: 15/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1335/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - ĐỨC VĨNH PHÚC THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĨNH PHÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt-Đức Vĩnh Phúc;

Căn cứ văn bản số 5878/UBND-VX3 ngày 07/10/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề Việt-Đức Vĩnh Phúc thành trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đổi tên Trường Cao đẳng nghề Việt-Đức Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 922/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc.

Trụ sở chính: phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; hoạt động theo Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 922/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt-Đức Vĩnh Phúc.

Điều 3. Quyết định này và những điểm không đổi tại Quyết định số 922/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1335/QĐ-LĐTBXH năm 2014 đổi tên Trường Cao đẳng nghề Việt-Đức Vĩnh Phúc thành Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.848

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0