Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 121/1999/QĐ-TTg năm 1999 về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 121/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 121/1999/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cho phép Tổng công ty Điện lực Việt Nam được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 đến hết năm 2000 khi có đủ các điều kiện sau:

- Sản xuất, kinh doanh có lãi;

- Bảo đảm thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Mỗi năm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng từ 0,2% - 0,3% so với quy định;

- Năng suất lao động bình quân tính bằng hiện vật năm sau phải cao hơn năm trước.

Điều 2. Công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam được áp dụng một số chế độ như sau :

1. Thưởng vận hành an toàn điện : với các mức 15% và 20% lương cấp bậc công việc và được tính vào đơn giá tiền lương áp dụng đối với công nhân, viên chức làm các công việc có liên quan trực tiếp đến vận hành an toàn mạng lưới điện và cung cấp điện.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam ban hành Quy chế thưởng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về mức thưởng cụ thể đối với từng cấp điện áp.

2. Công nhân, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây và các trạm biến áp 500 KV được áp dụng chế độ phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 121/1999/QD-TTg

Hanoi, May 08, 1999

 

DECISION

ON WAGE AND REVENUE REGIME IN VIETNAM ELECTRICITY CORPORATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No. 26/CP of May 23, 1993 of the Government temporarily stipulating the new wage regime in enterprises;
Pursuant to Decree No. 28/CP of March 28, 1997 of the Government renovating the management of wages and revenues in the State-enterprises;
At the proposal of the Minister of Labor, War-Invalids and Social Affairs,

DECIDES:

Article 1.- To allow Vietnam Electricity Corporation to apply the adjustment coefficient to increase the minimum wage according to provisions of Decree No. 28/CP of March 28, 1997 of the Government on renovating the management of wages and revenues in State enterprises from January 1, 1999 to the end of the year 2000 when the following conditions are fully met:

- The production and business operation yields profits;

- All the payments to the State budget are ensured as provided for by law;

- The annual electricity loss drops by 0.2% to 0.3% as compared to the set norm;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/05/1999 về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.471

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server251