Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 116/QĐ-UB năm 1982 về thành lập Ban Chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 116/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 29/06/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 116/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG KỸ THUẬT CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27.10.1962;
Căn cứ Chỉ thị về cuộc điều tra lao động kỹ thuật năm 1982, số 151-CT ngày 25.5.1982 của Hội đồng Bộ Truởng;
Căn cứ đề nghị của đồng chí Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật thành phố, thành viên gồm có :

1. Đồng chí Võ Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban.

2. Đồng chí Nguyễn Huỳnh, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Đồng chí Võ Thới Trung, Trưởng ban Khoa học kỹ thuật thành phố, Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Đặng Minh Trí, Phó Ban Tổ chưc chánh quyền thành phố, Phó Trưởng ban.

5. Đồng chí Phạm Kiều, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Ủy viên.

6. Đồng chí Trần Chất, Phó Giám đốc Sở Lao động, Ủy viên.

7. Đồng chí Trịnh Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp, Ủy viên.

8. Đồng chí Trần Tư Bình, Phó chủ nhiệm Ban Liên hiệp xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp thành phố, Ủy viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật thành phố có trách nhiệm căn cứ các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng và sự hướng dẫn của Ban điều hành lao động kỹ thuật Trung ương, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện cuộc điều tra lao động kỹ thuật tại thành phố theo đúng quy định của Nhà nước bảo đảm đạt kết quả tốt.

Điều 3. Ban chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật thành phố có một văn phòng do Chi cục Thống kê thành phố tổ chức, các cơ quan có đại diện tham gia ban chỉ đạo có trách nhiệm cử cán bộ giúp việc cho Ban chỉ đạo trong thời gian tiến hành điều tra.

Điều 4. Ban chỉ đạo cuộc điều tra sẽ giải thể sau khi cuộc điều tra lao động kỹ thuật tại thành phố kết thúc.

Điều 5. Đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đồng chí có tên trong Ban chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC




Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116/QĐ-UB ngày 29/06/1982 về thành lập Ban Chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server250