Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1144/QĐ-CHK năm 2014 sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ kèm theo Quyết định 3479/QĐ-CHK do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1144/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Lại xuân Thanh
Ngày ban hành: 29/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1144/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 19, CHƯƠNG V, QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3479/QĐ-CHK NGÀY 31/7/2013 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước;

Xét đề nghị của Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Cục HKVN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 19.2, Điều 19, Chương V như sau:

c. Các đối tượng cụ thể:

- Đối tượng chưa phải là công chức, được hưởng tiền lương đặc thù từ nguồn kinh phí tiết kiệm được từ ngân sách và thu, chi phí, lệ phí được sử dụng.

- Đối tượng có thời gian làm việc ở Cục HKVN từ ba năm (36 tháng) trở lên; hoặc trước khi về làm việc tại Cục HKVN đã có kinh nghiệm làm việc năm năm liên tục trở lên ở các đơn vị trong ngành Hàng không Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng vũ trang: hưởng 85% lương đặc thù hệ số 0,8 theo chế độ hiện hành.

- Đối tượng có thời gian làm việc ở Cục HKVN dưới ba năm (36 tháng), hoặc chưa có kinh nghiệm làm việc năm năm liên tục trong ngành Hàng không Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng vũ trang: hưởng 50% lương đặc thù hệ số 0,8 theo chế độ hiện hành. ”

Điều 2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/8/2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tài chính, Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan, Thủ trưởng các Phòng, Văn phòng, Thanh tra và cán bộ, công chức, người lao động khối cơ quan Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Phó Cục trưởng,
- Công đoàn Khối CQ Cục HKVN,
- Thanh tra, các Phòng; VP thuộc Cục HKVN;
- Kho bạc Nhà nước Hà nội,
- Lưu: VT, TV.

CỤC TRƯỞNG
Lại Xuân Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1144/QĐ-CHK năm 2014 sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ kèm theo Quyết định 3479/QĐ-CHK do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84