Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2014 quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1121/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1121/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÁC CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LÀM VIỆC TẠI TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 63/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24/01/2014 giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Phú Yên trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của Chủ tịch UBND Tỉnh về thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại các Công văn số 1529/STC-HCSN ngày 01/7/2014 và số 1673/STC-HCSN ngày 16/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sỹ làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Chi bồi dưỡng làm 02 ca ngày: 50.000 đồng/người/ca cho các cán bộ, chiến sỹ làm việc vào ca ngày.

2. Chi bồi dưỡng làm ca đêm: 100.000 đồng/người/ca cho các cán bộ, chiến sỹ làm việc vào ca ngày đêm.

3. Chi hỗ trợ nhiên liệu để tự túc phương tiện đi lại thay ca không quá 30.000 đồng/người/ca (Tùy vào tình hình thực tế Trạm trưởng xây dựng mức chi cụ thể để thực hiện cho phù hợp).

Các lực lượng tham gia hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã được hỗ trợ chi bồi dưỡng và tiền nhiên liệu từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Trạm thì không được thanh toán tại cơ quan, đơn vị cử tham gia.

Điều 2. Quy định mức chi hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sỹ làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh tại Quyết định này được thực hiện kể từ ngày thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động căn cứ mức chi nêu trên và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành để thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2014 quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242