Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 111-VH/QĐ năm 1971 về việc ban hành bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của công nhân 39 nghề trong ngành in do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Số hiệu: 111-VH/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá Người ký: Mai Vy
Ngày ban hành: 27/09/1971 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111-VH/QĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 1971 

 

QUYẾT ĐỊNH    

BAN HÀNH BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA CÔNG NHÂN 39 NGHỀ TRONG NGÀNH IN

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

- Căn cứ Nghị định số 135-CP ngày 29 tháng 09 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa.
- Sau khi có sự thỏa thuận của Bộ Lao động tại công văn số 838-LĐ/TL ngày 20-8-1971 về tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật của công nhân ngành in.
- Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ tổ chức và của bà Cục trưởng Cục xuất bản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. -  Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật của công nhân ngành in gồm 39 nghề, mỗi nghề được ghi theo ký hiệu thứ tự từ 1301 đến 1339 ([1]).

Điều 2. -  Bảng tiêu chuẩn này dùng làm căn cứ để:

a) Phân phối tiền lương.

b) Xác định cấp bậc công việc.

c) Phân công lao động, sử dụng lao động, xây dựng định mức.

d) Soạn chương trình, giáo án học tập kỹ thuật cho công nhân.

e) Kiểm tra trình độ kỹ thuật công nhân.

Điều 3. - Bảng tiêu chuẩn này được thi hành thống nhất ở các xí nghiệp in từ trung ương đến địa phương, không phân biệt xí nghiệp quy mô lớn hay nhỏ, tùy theo yêu cầu của công việc và trình độ của công nhân mà áp dụng, nhưng không được vượt quá khung bậc đã quy định.

Điều 4. - Bảng Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bảng Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật đã ban hành trước đây đều bãi bỏ.

Điều 5. - Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Vụ trưởng Vụ tài vụ, Cục trưởng Cục xuất bản, Hiệu trưởng Trường Trung học kỹ thuật in, Giám đốc và Trưởng Ty Văn hóa các địa phương, Giám đốc các xí nghiệp in Trung ương và địa phương, các cơ quan trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 
 
 
  
([1]) Bảng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật của công nhân 39 nghề trong ngành in không in trong công báo

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
THỨ TRƯỞNG
 


 

Mai Vy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 111-VH/QĐ năm 1971 về việc ban hành bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của công nhân 39 nghề trong ngành in do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.041
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234