Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 107/2001/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 107/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 06/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số 107/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM SỐ 5 TRỰC THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 ;
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp thứ IV khóa VI về nhiệm vụ tổ chức thực hiện 12 chương trình, công trình trọng điểm của thành phố và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm : giảm ma túy, mại dâm và tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2005 (ban hành kèm theo Quyết định số 62/2001/QĐ-UB ngày 23 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố) ;
Theo văn bản số 67/TB-UB ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk thông báo kết quả làm việc giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về định hướng tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế mới thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Đak Rlấp – tỉnh Đăk Lăk ;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tại Tờ trình số 23/TT-TNXP ngày 27 tháng 9 năm 2001 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 102/TCCQ ngày 24 tháng 10 năm 2001 ;

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép thành lập Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 5 trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố trên cơ sở tiếp nhận một phần diện tích đất và cơ sở vật chất của Trại sản xuất nông nghiệp Đak Rlấp thuộc Nông trường cây công nghiệp xuất khẩu số 7 tại xã Dak Tich, huyện Đak Rlấp, tỉnh Đăk Lăk.

Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm Số 5 là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước thành phố để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.- Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm Số 5 có nhiệm vụ :

2.1. Tiếp nhận, chữa trị, cai nghiện, kết hợp với lao động sản xuất, dạy nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng nghiện ma túy bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điều 28 Luật phòng, chống ma túy. Việc tổ chức chữa trị, cai nghiện cho các đối tượng nêu trên phải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2.2- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ, tham gia thực hiện các chương trình dự án về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương ; qua đó tận dụng cơ sở vật chất, tạo việc làm cho Thanh niên xung phong và những người cai nghiện ma túy được tiếp nhận vào Trường, góp phần giải quyết việc làm đối với những người sau cai nghiện.

2.3- Quản lý tốt lao động, tài sản, đất đai, vật tư, kinh phí, thu-chi dịch vụ phí của đơn vị theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3.- Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm Số 5 do Giám đốc phụ trách và một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm Số 5 sắp xếp bộ máy tổ chức, bố trí nhân sự của Trường theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Biên chế, quỹ tiền lương của Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm Số 5 được Ủy ban nhân dân thành phố giao trên cơ sở qui mô học viên và nhiệm vụ được giao hàng năm.

Điều 4.- Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và của tỉnh Đăk Lăk tiến hành xác định phần diện tích đất và cơ sở vật chất của Nông trường cây công nghiệp xuất khẩu số 7 để tiến hành thủ tục chuyển giao cho Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm Số 5 theo đúng quy định ; đồng thời chỉ đạo Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm Số 5 phối hợp với Nông trường cây công nghiệp xuất khẩu số 7 giải quyết các tồn đọng, công nợ (nếu có) và các vấn đề có liên quan trên địa bàn trú đóng.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Giám đốc Nông trường cây công nghiệp xuất khẩu số 7 và Giám đốc Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm Số 5 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6   
- Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh Đăk Lăk
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- TTUB : CT, PCT/TT, VX, TM, CNN
- Công an thành phố (PC.13)
- Tòa án nhân dân thành phố
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố  
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Ngân hàng Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/NC, VX, KT
- Tổ NC, VX, CNN
- Lưu (VX)

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/2001/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197