Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương do Bộ trưởng Bộ lao động Thươnng binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 14/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỨC TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN CHUNG NĂM 1998 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 07-12-1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29-03-1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước;
Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3941/TC/TCDN ngày 06-10-1998 và của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại công văn số 1182/TLĐ ngày 21/9-1998.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiền lương và tiền công.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố mức tiền lương bình quân chung năn mục đích 1998 đối với tất cả các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao đơn giá là: 900.000 đồng/tháng (chín trăm ngàn đồng/tháng). Khi quyết toán quỹ tiền lương thực hiện tương ứng với kết quả sản xuất, kinh doanh thì mức tiền lương thực hiện bình quân của Tổng công ty, doanh nghiệp cao nhất không vượt quá 2 lần mức tiền lương bình quân chung được công bố.

Đối với một số doanh nghiệp có lợi nhuận lớn và nộp ngân sách nhiều, mức tiền lương thực hiện bình quân cao hơn 2 lần mức công bố trên thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 91/TTg có văn bản gửi liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực để quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 1998.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 91/TTg chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương do Bộ trưởng Bộ lao động Thươnng binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.637
DMCA.com Protection Status