Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1034/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1034/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 15/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1034/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO KIẾN TRÚC SƯ CÔNG TRÌNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ- CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét Tờ trình số 667/TTr-ĐHKT-TH ngày 07/8/2013 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh về việc hợp tác đào tạo kiến trúc sư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1. Phê duyệt Đề án Đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình với những nội dung chính như sau:

1. Tên Đề án: “Đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình”;

2.Cơ quan thực hiện Đề án: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh;

3. Nội dung Đề án :

3.1. Mục tiêu của Đề án:

- Nâng cao chất lượng đào tạo kiến trúc sư công trình đáp ứng nhu cầu xã hội, tiếp cận với các chuẩn mực tiên tiến của nước ngoài, tiến tới công nhận song phương, đa phương quốc tế;

- Lập chương trình đào tạo kiến trúc sư công trình dùng chung cho hai trường, khai thác tiềm năng vốn có của hai trường, thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Qua quá trình được kiểm nghiệm, khắng định hiệu quả, sẽ tiếp tục hoàn thiện nâng cấp thành chương trình khung để sử dụng chung cho các trường thuộc Bộ Xây dựng;

- Tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai trường trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng trao đổi giảng viên và giao lưu sinh viên.

3.2. Thời gian thực hiện Đề án :

Đề án thực hiện trong 3 năm, từ năm 2013 đến năm 2016.

3.3. Các chương trình và nội dung Đề án hợp tác :

- Chương trình 1: Đánh giá thực trạng đào tạo kiến trúc sư tại hai trường, khảo sát kinh nghiệm đào tạo kiến trúc sư ở một số nước về các mặt: Chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy, giảng viên, sinh viên...;

- Chương trình 2: Xây dựng chương trình đào tạo dùng chung ngành kiến trúc công trình;

- Chương trình 3: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy;

- Chương trình 4: Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ; phối hợp trao đổi giảng viên; giao lưu sinh viên giữa hai trường.

3.4. Kinh phí thực hiện :

Bộ Xây dựng sẽ xem xét, phê duyệt dự toán kinh phí từ việc lập dự toán kinh phí cụ thể của 4 chương trình nêu trên, trên cơ sở các quy định của nhà nước hiện hành; phù hợp với nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ hàng năm.

Điều 2. Giao cho Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án, gồm: Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, Ban Thư ký; Ban Tài chính; Ban chuyên môn và đào tạo; đồng thời ban hành các quy chế hoạt động của các Ban nói trên, nhằm đảm bảo cho Đề án được thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường, Hiệu trưởng các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1034/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.949
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122