Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 91/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Đình Phách
Ngày ban hành: 17/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2007/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 17 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, THÔN, KHU PHỐ, GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ VÀ BỔ SUNG PHỤ CẤP BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh và xã hội về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 764/TTr-UBND ngày 12/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, giáo viên mầm non ngoài biên chế và phụ cấp bảo vệ dân phố, như sau:

TT

Chức danh

Mức PC

hiện hưởng

Mức PC

điều chỉnh

1

2

3

4

1

Trưởng ban tổ chức Đảng, Chủ nhiệm UBKT do Phó Bí thư hoặc Thường trực Đảng uỷ kiêm

0.2 hệ số lương cơ bản

0.2 hệ số lương cơ bản

2

Trưởng khối dân vận do Bí thư Đảng uỷ hoặc Thường trực Đảng uỷ kiêm

 

0.2 hệ số lương cơ bản

3

Phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ chuyên trách

261.000 đ/tháng

340.000 đ/tháng

4

Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

80.000 đ/tháng

105.000 đ/tháng

5

Trưởng Ban Tuyên giáo

300.000 đ/tháng

390.000 đ/tháng

6

Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ

160.000 đ/tháng

210.000 đ/tháng

7

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

160.000 đ/tháng

210.000 đ/tháng

8

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

160.000 đ/tháng

210.000 đ/tháng

9

- Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ

- Phó CT MT nếu kiêm Trưởng ban thanh tra nhân dân được hưởng thêm 30% của mức trên

140.000 đ/tháng

185.000 đ/tháng

10

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Phó Bí thư Đoàn nếu kiêm cán bộ nhà văn hoá được hưởng thêm 30% của mức trên

140.000 đ/tháng

185.000 đ/tháng

11

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

140.000 đ/tháng

185.000 đ/tháng

12

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

140.000 đ/tháng

185.000 đ/tháng

13

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

140.000 đ/tháng

185.000 đ/tháng

14

Cán bộ Dân số Gia đình Trẻ em

200.000 đ/tháng

260.000 đ/tháng

15

Chức danh Phó chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn do công chức Tư pháp-hộ tịch kiêm.

0.2 hệ số lương cơ bản

0.2 hệ số lương cơ bản

16

Chức danh Phó Công an xã, thị trấn do công chức Tư pháp, hộ tịch kiêm.

· Đối với xã, thị trấn có 2 chức danh phó trưởng công an đã được phê duyệt thì 1 phó công an được hưởng theo quy định trên, chức danh còn lại hưởng

0.2 hệ số lương cơ bản

 

160.000 đ/tháng

0.2 hệ số lương cơ bản

 

210.000 đ/tháng

17

Cán bộ kế hoạch, giao thông, thuỷ lợi

200.000 đ/tháng

260.000 đ/tháng

18

Cán bộ Lao động TB&XH

200.000 đ/tháng

260.000 đ/tháng

19

Trưởng Đài Truyền thanh

160.000 đ/tháng

210.000 đ/tháng

20

Phó Đài Truyền thanh

120.000 đ/tháng

155.000 đ/tháng

21

Nhân viên Đài Truyền thanh

100.000 đ/tháng

130.000 đ/tháng

22

Thủ quỹ, văn thư, lưu trữ

160.000 đ/tháng

210.000 đ/tháng

23

Bí thư chi bộ thôn, khu phố:

- Đối với thôn khu phố hạng 1

- Đối với thôn khu phố hạng 2

- Đối với thôn khu phố hạng 3 và thôn có nhiều chi bộ:

Bí thư chi bộ nếu kiêm trưởng thôn hoặc kiêm phó thôn được hưởng thêm 30% mức phụ cấp được hưởng

 

220.000 đ/tháng

200.000 đ/tháng

180.000 đ/tháng

 

285.000 đ/tháng

260.000 đ/tháng

235.000 đ/tháng

24

Trưởng thôn, khu phố:

- Đối với thôn khu phố hạng 1

- Đối với thôn khu phố hạng 2

- Đối với thôn khu phố hạng 3

 

220.000 đ/tháng

200.000 đ/tháng

180.000 đ/tháng

 

285.000 đ/tháng

260.000 đ/tháng

235.000 đ/tháng

25

Phó thôn, khu phố:

- Đối với thôn khu phố hạng 1 và hạng 2

- Đối với thôn, khu phố hạng 3

 

150.000 đ/tháng

110.000 đ/tháng

 

195.000 đ/tháng

145.000 đ/tháng

26

Công an viên ở thôn

100.000 đ/tháng

130.000 đ/tháng

27

Cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn

200.000 đ/tháng

260.000 đ/tháng

28

Giáo viên mầm non có trình độ đại học, cao đẳng

100.000 đ/tháng

160.000 đ/tháng

29

Giáo viên mầm non có trình độ trung học

70.000 đ/tháng

110.000 đ/tháng

30

Giáo viên mầm non có trình độ sơ cấp

50.000 đ/tháng

80.000 đ/tháng

Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho mỗi giáo viên mầm non ngoài biên chế một năm

50.000đ/năm

75.000 đ/năm

31

Trưởng Ban Bảo vệ dân phố

195.000 đ/tháng

32

Phó trưởng Ban Bảo vệ dân phố

165.000 đ/tháng

33

Tổ trưởng Bảo vệ dân phố

145.000 đ/tháng

34

Tổ viên Bảo vệ dân phố (bằng mức công an viên)

- Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp sẽ được hưởng theo chức danh cao nhất.

130.000 đ/tháng

II. Nguồn kinh phí và thời gian thực hiện:

1. Thời gian thực hiện: Mức phụ cấp trên được hưởng từ ngày 01/7/2007.

2. Nguồn kinh phí:

- Đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, bảo vệ dân phố do ngân sách xã, phường, thị trấn đài thọ, được cân đối trong dự toán thu, chi ngân sách xã hàng năm;

- Đối với cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn được cân đối trong dự toán của Chi cục Thú y tỉnh;

- Đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ tám thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Phách

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 91/2007/NQ-HĐND ngày 17/07/2007 điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, giáo viên mầm non ngoài biên chế và phụ cấp bảo vệ dân phố do Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.764

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152