Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 07/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 87/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Văn Ninh
Ngày ban hành: 04/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2014/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 07/NQ-HĐND NGÀY 20/7/2000 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 3 VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CÔNG TÁC TẠI VÙNG CAO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 6 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 29/6/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐNDK14 ngày 20/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao; Báo cáo thẩm tra số 174/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 29/6/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐNDK14 ngày 20/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao, do không còn phù hợp với thực tế.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VP Chủ tịch nước;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP Tỉnh ủy, VPHĐND, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 07/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.004

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.82