Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước và thông qua tổng biên chế hành chính của tỉnh Lâm Đồng năm 2008

Số hiệu: 70/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2007/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ THÔNG QUA TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Điều 17 Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP , ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước và Thông tư số 89/2003/TT-BNV , ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 4395/TTr-UBND, ngày 03/7/2007 của UBND tỉnh về kế hoạch biên chế HCSN năm 2008, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 9 quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2008 là 22.082 biên chế. (Riêng số biên chế sự nghiệp giáo dục – đào tạo giao cho năm học 2007-2008). Trong đó có 100 biên chế được sử dụng khi có biến động tăng nhiệm vụ.

Điều 2. Thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2008 là 2.711 biên chế; Trong đó có 21 biên chế được sử dụng khi có biến động tăng nhiệm vụ.

Biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị là 100 biên chế.

Điều 3. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Lâm Đồng:

- Triển khai thực hiện biên chế sự nghiệp năm 2008;

- Trình Bộ Nội vụ quyết định tổng biên chế hành chính năm 2008;

- Quyết định phân bổ số biên chế được sử dụng khi biến động tăng nhiệm vụ;

- Trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 quyết định phân bổ ngân sách để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các cơ quan hành chính và sự nghiệp trong năm 2008.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá VII kỳ họp thứ 9 biểu quyết thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đẳng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước và thông qua tổng biên chế hành chính của tỉnh Lâm Đồng năm 2008

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.822
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116