Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 69/2013/NQ-HĐND thông qua kế hoạch biên chế công, viên chức, hợp đồng lao động nhà nước năm 2014 do Tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 69/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 18/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2013/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Sau khi xem xét Tờ trình số 459/TTr-UBND ngày 04/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014 như sau:

1. Biên chế hành chính Nhà nước:

- Tổng số: 2.584 biên chế, trong đó:

+ Khối sở, ban ngành: 1.467 biên chế;

+ Khối huyện, thị xã, thành phố: 1.117 biên chế.

2. Biên chế sự nghiệp Nhà nước:

Tổng biên chế: 29.474 trong đó:

a) Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 22.794 biên chế, gồm:

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp: 561 biên chế;

- Bậc học Mầm non và phổ thông: 22.233, gồm:

+ Mầm non: 4.825 biên chế;

+ Tiểu học: 6.991 biên chế;

+ Trung học cơ sở: 5.975 biên chế;

+ Trung học phổ thông: 2.979 biên chế;

+ Trung tâm DN-HN-GDTX: 243 biên chế;

+ Dôi dư: 1.220 biên chế.

b) Sự nghiệp Y tế: 5.002 biên chế.

c) Sự nghiệp văn hóa: 565 biên chế.

d) Sự nghiệp khoa học: 309 biên chế.

đ) Sự nghiệp khác: 632 biên chế.

e) Biên chế và định mức hỗ trợ bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức hội, đoàn thể 172 biên chế.

3. Trong tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh giữ lại ở cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp nhà nước 05%; sự nghiệp y tế 02%; sự nghiệp giáo dục 01% để thực hiện dự phòng và chính sách thu hút nguồn nhân lực.

4. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/CP:

Giao 339 chỉ tiêu, trong đó: Cơ quan hành chính 171, đơn vị sự nghiệp 168.

5. Biên chế giao tự bảo đảm kinh phí:

Tổng số 197 biên chế và 09 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/CP.

6. Chỉ tiêu giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng:

Tổng giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 804 chỉ tiêu.

(Danh mục và số lượng biên chế cụ thể có các phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 69/2013/NQ-HĐND thông qua kế hoạch biên chế công, viên chức, hợp đồng lao động nhà nước năm 2014 do Tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


962

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242