Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về việc nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại trạm y tế phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 64/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 12/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 64/2006/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NÂNG MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xem xét Tờ trình số 8474/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp về việc đề nghị thông qua Tờ trình về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác ở các Trạm Y tế phường, xã và thị trấn; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cơ bản nhất trí thông qua Tờ trình về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác ở các Trạm Y tế phường - xã, thị trấn và bổ sung thêm 2 chức danh được hưởng phụ cấp như Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội như sau:

1. Bác sĩ, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Y tế cộng đồng:

Mức phụ cấp:    Xã, thị trấn: 800.000 đ/người/tháng;

                        Phường: 600.000 đ/người/tháng.

2. Y sĩ, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên trung cấp:

Mức phụ cấp:    Xã, thị trấn: 400.000 đ/người/tháng;

                        Phường: 300.000 đ/người/tháng.

3. Y tá, nhân viên khác:

Mức phụ cấp:    Xã, thị trấn: 300.000 đ/người/tháng;

                        Phường: 200.000 đ/người/tháng.

Đối tượng phụ cấp: Cán bộ, viên chức công tác ở các Trạm Y tế phường - xã, thị trấn trong biên chế và hợp đồng trong chỉ tiêu theo quy định.

Thời gian thực hiện: áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Tờ trình và bổ sung của Hội đồng nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về việc nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại trạm y tế phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144