Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Số hiệu: 270/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 23/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 270/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ TIỀN LƯƠNG CHO GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT -BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 của liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục công lập;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3838/TTr.UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009 về việc hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ gồm: Giáo viên, nhân viên hành chính - phục vụ (văn thư, kế toán, y tế) hợp đồng trong trường mầm non bán công có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo quy định, phù hợp với công việc được giao.

2. Giáo viên, nhân viên hành chính - phục vụ hợp đồng trong trường mầm non bán công được hưởng tiền lương ít nhất tương đương mức lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng, từ nguồn thu học phí và nguồn hỗ trợ của ngân sách tỉnh.

3. Mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh như sau:

- Các phường ở thành phố Vinh: 25% của {hệ số lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu }.

- Các xã ở thành phố Vinh, các phường ở thị xã Cửa Lò, thị trấn vùng đồng bằng: 40% của {hệ số lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu }.

- Các xã của thị xã Cửa Lò, các xã nông thôn vùng đồng bằng, thị trấn khu vực 1, các phường của thị xã Thái Hòa: 50% của {hệ số lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu }.

- Các xã của thị xã Thái Hòa và vùng núi thấp (khu vực 1): 60% của {hệ số lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu }.

- Ở vùng núi cao (khu vực 2): 80% của {hệ số lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu }.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung của Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.833

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.240.197