Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2012 điều chỉnh chế độ, chính sách đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp thường xuyên khác từ Ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 24/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 12/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN ĐÃ ĐƯỢC TẶNG HUY HIỆU 50 NĂM TUỔI ĐẢNG TRỞ LÊN CÒN SỐNG, KHÔNG CÓ LƯƠNG HƯU HOẶC CÁC LOẠI TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN KHÁC TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số chế độ, chính sách đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc các loại trợ cấp thường xuyên khác từ Ngân sách nhà nước; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-BPC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số chế độ, chính sách đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc các loại trợ cấp thường xuyên khác từ Ngân sách nhà nước, như sau:

1. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng cho đảng viên được tặng Huy hiệu đảng, cụ thể:

a) Từ 50 năm tuổi đảng đến dưới 55 năm tuổi đảng: Mức trợ cấp bằng hệ số 0,70 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

b) Từ 55 năm tuổi đảng đến dưới 60 năm tuổi đảng: Mức trợ cấp bằng hệ số 0,80 mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

c) Từ 60 năm tuổi đảng đến dưới 65 năm tuổi đảng: Mức trợ cấp bằng hệ số 0,90 mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

d) Từ 65 năm tuổi đảng đến dưới 70 năm tuổi đảng: Mức trợ cấp bằng hệ số 1,00 mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

đ) Từ 70 năm tuổi đảng đến dưới 75 năm tuổi đảng: Mức trợ cấp bằng hệ số 1,1 mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

e) Từ 75 năm tuổi đảng trở lên: Mức trợ cấp bằng hệ số 1,2 mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

2. Hỗ trợ việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện hàng năm cho đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên có tuổi đời dưới 80 tuổi còn sống nhưng không có lương hưu hoặc các loại trợ cấp thường xuyên khác từ Ngân sách nhà nước; mức hỗ trợ áp dụng theo Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 16 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: bằng 4,5% mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.

3. Nguồn kinh phí để thực hiện: Ngân sách địa phương bảo đảm bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp xã hàng năm.

4. Thời gian thực hiện: Mức trợ cấp tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XV, Kỳ họp thứ năm thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; TT HĐND, UBND các huyện, T.phố;
- Lưu: VT, PCTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2012 điều chỉnh chế độ, chính sách đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp thường xuyên khác từ Ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.107

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172