Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND về chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2015

Số hiệu: 20/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Võ Hùng Việt
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP , ngày 18/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1369/TTr-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu và các chỉ tiêu của Chương trình

a) Mục tiêu chung

Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng suất lao động, chất lượng việc làm và giá trị lao động; đảm bảo phát triển thị trường lao động khách quan, lành mạnh, ổn định, tạo ra nhiều việc làm; khuyến khích các hình thức tạo việc làm tại chỗ; đẩy mạnh lao động làm việc ngoài nước.

Mở rộng quy mô, chất lượng công tác đào tạo nghề; đảm bảo tương đối hợp lý về cơ cấu ngành nghề và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Chuyển đổi cơ cấu lao động phù hợp và đáp ứng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

b) Các chỉ tiêu

Giai đoạn 2013 – 2015, hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động.

Trong đó: Từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội có từ 16.000 – 17.000 lao động, đưa 200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; có khoảng 3.000 – 4.000 lao động được giải quyết việc làm thông qua chương trình vốn vay.

Đến năm 2015, cơ cấu lao động nông – lâm - ngư nghiệp chiếm 33%, công nghiệp – xây dựng 32% và thương mại - dịch vụ 35%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 60%, trong đó có 45% lao động qua đào tạo nghề; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác lao động - việc làm từ tỉnh đến cơ sở (bình quân khoảng 200 người/năm).

2. Nội dung hoạt động

a) Cung ứng và tuyển lao động làm việc tại các doanh nghiệp dịch vụ, xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp;

b) Tạo việc làm trong nông lâm ngư nghiệp;

c) Tạo việc làm thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia việc làm;

d) Tạo việc làm ngoài nước;

đ) Tạo việc làm thông qua phát triển làng nghề, dịch vụ;

e) Lao động tự tạo việc làm;

g) Các hình thức tạo việc làm khác.

3. Nguồn tài chính thực hiện Chương trình

Ngân sách tỉnh bổ sung mới để thực hiện Chương trình việc làm giai đoạn 2013-2015 là: 10,35 tỷ đồng (mỗi năm 3,45 tỷ đồng). Trong đó:

a) Bổ sung vốn vay giải quyết việc làm của tỉnh: Tối thiểu 9 tỷ đồng (mỗi năm ít nhất 3 tỷ đồng);

b) Phát triển thị trường lao động và cập nhật ghi sổ biến động cung – cầu lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu: 900 triệu đồng (mỗi năm 300 triệu đồng);

c) Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Giới thiệu Việc làm thông qua tổ chức các phiên giao dịch việc làm: 450 triệu đồng (mỗi năm 150 triệu đồng).

4. Thời gian thực hiện và quản lý chương trình

a) Thời gian thực hiện Chương trình giải quyết việc làm: 3 năm (2013 - 2015);

b) Phạm vi thực hiện: Chương trình giải quyết việc làm được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh;

c) Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND về chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.117

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74