Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 116/2008/NQ-HĐND về chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 116/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Ngọc Hân
Ngày ban hành: 20/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2008/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC DIỆN DÔI DƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Sau khi xem xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá; Báo cáo thẩm tra số 293/HĐND-VHXH ngày 13/12/2008 của Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá về chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:

1. Chính sách đối với người thuộc diện dôi dư về hưu trước tuổi theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ:

Những người thuộc diện dôi dư, có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ, ngoài hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước, còn được hỗ trợ thêm một khoản kinh phí bằng 110% số tiền chênh lệch giữa mức trợ cấp tính theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 và mức trợ cấp tính theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ.

2. Chính sách đối với người nghỉ việc chờ về hưu trước tuổi theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ:

Những người thuộc diện dôi dư, nhưng chưa đủ tuổi để về hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP , tính đến 30/6/2008 đủ 52 tuổi trở lên đối với nam, đủ 47 tuổi trở lên đối với nữ, thì được nghỉ công tác hưởng nguyên lương cơ bản hiện hưởng (không có các khoản phụ cấp) đến khi đủ tuổi thực hiện chính sách về hưu trước tuổi.

3. Chính sách đối với những người đi học bồi dưõng, đào tạo, đào tạo lại để chuyển đổi công việc:

Những người thuộc diện dôi dư, có đủ tiêu chuẩn chọn đi học bồi dưỡng, đào tạo theo chương trình chuyên sâu để chuyển đổi công việc, trong thời gian đi học được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp; được tỉnh hỗ trợ kinh phí đi học theo qui định tại Quyết định số 746/2006/QĐ-UBND ngày 20/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (560.000 đồng/tháng đối với nam và 610.000 đồng/tháng đối với nữ).

4. Chính sách đối với người nghỉ thôi việc ngay:

Những người thuộc diện dôi dư, nghỉ thôi việc ngay, ngoài hưởng chính sách theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 132/2007/ NĐ-CP của Chính phủ, còn được tỉnh hỗ trợ thêm 1/2 tháng lương (lương và phụ cấp) cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

5. Kinh phí thực hiện chính sách:

Kinh phí để thực hiện chính sách của tỉnh được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch hàng năm.

6. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2011.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, quy định cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện với HĐND tỉnh;

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 116/2008/NQ-HĐND về chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.908

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175