Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án đào tạo bác sỹ theo địa chỉ giai đoạn 2009-2017 và cán bộ, công chức có trình độ cao giai đoạn 2009-2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Số hiệu: 11/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Dương Đình Hân
Ngày ban hành: 23/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2009/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO BÁC SỸ THEO ĐỊA CHỈ GIAI ĐOẠN 2009 - 2017 VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ CAO GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 27/10/2008 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 03/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Đề án đào tạo bác sỹ theo địa chỉ giai đoạn 2009-2017 và cán bộ có trình độ cao giai đoạn 2009-2015; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-BVHXH ngày 14/7/2009 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Đề án đào tạo bác sỹ theo địa chỉ giai đoạn 2009-2017 và cán bộ, công chức có trình độ cao giai đoạn 2009-2015, cụ thể:

1. Đào tạo bác sỹ theo địa chỉ: 150 người.

2. Đào tạo cán bộ, công chức trình độ sau đại học:

a) Đào tạo thạc sỹ: 20 người.

- Đào tạo trong nước: 10 người;

- Đào tạo ở nước ngoài: 10 người.

+ Đào tạo tại Trung Quốc: 05 người;

+ Đào tạo tại Singapore: 05 người.

b) Đào tạo tiến sỹ: 14 người.

- Đào tạo trong nước: 07 người;

- Đào tạo ở nước ngoài: 07 người.

- Đào tạo tại Singapore: 03 người.

3. Bác sỹ đào tạo theo địa chỉ, cán bộ và công chức được đào tạo có trình độ cao theo đề án này sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo phải chấp hành sự phân công công tác của UBND tỉnh và công tác tại tỉnh Bắc Kạn ít nhất là 120 tháng trở lên.

4. Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 20.807 triệu đồng (Hai mươi tỷ tám trăm linh bảy triệu đồng). Trường hợp có sự thay đổi, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh để điều chỉnh tổng kinh phí thực hiện Đề án này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chủ trì thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh quyết định ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quyền lợi và trách nhiệm, mức hỗ trợ kinh phí, cách tính bồi hoàn kinh phí, tiếp nhận và phân công công tác đối với người được cử đi đào tạo.

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17/7/2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án đào tạo bác sỹ theo địa chỉ giai đoạn 2009-2017 và cán bộ, công chức có trình độ cao giai đoạn 2009-2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49