Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 06/2000/NQ-HĐ về việc thực hiện pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn thành phố hà nội (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 06/2000/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 21/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ:06/2000/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2000 

 

NGHỊ QUYẾT

THỰC HIỆN PHÁP LỆNH NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
(Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích số 15/1999/PL-UBTVQH-10 ngày 3 tháng 9 năm 1999 được Chủ tịch nước công bố bằng lệnh số 07L/CTN ngày 16/9/1999;
Căn cứ Tờ trình số: 32/TT-UB, ngày 03/7/2000 của UBND thành phố v/v triển khai thực hiện Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Sau khi nghe ý kiến thuyết trình của các Ban, ý kiến của các Đại biểu HĐND thành phố
.

QUYẾT NGHỊ

1- Tổng quỹ ngày công nghĩa vụ lao động công ích toàn thành phố được huy động trong năm 2000 là 2.245.380 ngày công. Nguồn lực từ nghĩa vụ lao động công ích hàng năm của thành phố Hà Nội được phân bổ như sau:

- Cấp thành phố điều hành 10% tổng quỹ ngày công lao động công ích.

- Cấp quận, huyện điều hành 20% tổng quỹ ngày công lao động công ích.

- Cấp xã, phường, thị trấn điều hành 70% tổng quỹ ngày công lao động công ích.

2- Mọi người dân trong độ tuổi nghĩa vụ lao động công ích có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quyết định huy động nghĩa vụ lao động công ích của các cấp có thẩm quyền (theo điều 24 của Pháp lệnh). Những người trong độ tuổi nghĩa vụ lao động công ích không thể trực tiếp lao động thì đóng góp nghĩa vụ bằng tiền. Mức đóng góp cụ thể ngư sau:

- Đối với khu vực nội thành: 6.000đ cho một ngày công lao động.

- Đối với khu vực ngoại thành: 4.000đ cho một ngày công lao động.

3- Công trình sử dụng quỹ ngày công nghĩa vụ lao động công ích cấp thành phố năm 2000: Chỉnh trang khu vực hồ Xã Đàn quận Đống Đa.

4- Kinh phí phục vụ việc tổ chức huy động và quản lý quỹ ngày công nghĩa vụ lao động công ích hàng năm do ngân sách địa phương cấp theo quy định của pháp luật.

5- UBND các cấp có trách nhiệm:

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích giúp UBND cùng cấp chỉ đạo việc triển khai Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn.

- Lập kế hoạch sử dụng quỹ ngày công lao động công ích, các công trình sử dụng nghĩa vụ lao động công ích hàng năm trình HĐND cùng cấp quyết định.

- Quản lý, sử dụng quỹ ngày công lao động công ích và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND cùng cấp và UBND cấp trên trực tiếp.

6- Giao UBND thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn thành phố; đảm bảo chấp hành đúng quy định của Nhà nước về đầu tư và thu chi tài chính đối với nguồn lực lao động nghĩa vụ công ích huy động trong nhân dân.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCHTrần Văn Tuấn

       

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 06/2000/NQ-HĐ về việc thực hiện pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn thành phố hà nội (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.407

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113