Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 303-NĐ năm 1959 về điều chỉnh chế độ tiền lương của cán bộ quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành.

Số hiệu: 303-NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 12/01/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 303-NĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CỦA CÁN BỘ QUÂN ĐỘI

 BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Sắc lệnh số 121-SL ngày 11-7-1950 tổ chức Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh;
Căn cứ Sắc lệnh số 33-SL ngày 22-3-1946 và Sắc lệnh số 71-SL ngày 22-5-1950 tổ chức và quy định quy tắc Quân đội Nhân dân Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 299-TTg ngày 13-6-1958 của Thủ tướng phủ ban hành chế độ tiền lương cho cán bộ, trong Quân đội Nhân dân Việt Nam;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

NGHỊ ĐỊNH:

Nay điều chỉnh và bổ sung một số điểm cụ thể về chế độ tiền lương của cán bộ Quân đội như sau:

Điều 1. – Điều chỉnh mức lương hàng tháng của Trung đội trưởng từ 45.000đ lên 48.000đ.

Trung đội phó cấp bậc chuẩn úy được hưởng lương hàng tháng 44.000đ.

Điều 2. - Những cán bộ hưởng chế độ tiền lương hàng năm được cấp thêm một bộ quân phục mùa đông.

Điều 3. – Nghị định này thi hành kể từ ngày 01-02-1959.

Điều 4. – Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình hướng dẫn những điểm cụ thể để thi hành nghị định này.

Điều 5. – Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
 


 
Nguyễn Văn Vịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 303-NĐ năm 1959 về điều chỉnh chế độ tiền lương của cán bộ quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.275
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31