Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 25-NĐ năm 1959 Quy định tạm thời khoản phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên khảo sát, đo đạc trong thời gian công tác lưu động trên các tuyến đường do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Số hiệu: 25-NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện Người ký: Nguyễn Văn Trân
Ngày ban hành: 13/03/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-NĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI KHOẢN PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT CHO CÔNG NHÂN VIÊN KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 182-TTg ngày 07-04-1958 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ lương mới.
Xét điều kiện làm việc của anh em khảo sát gặp nhiều khó khăn do hoàn cảnh về các mặt công tác, sinh hoạt;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động.  

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tạm thời quy định khoản phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên khảo sát, đo đạc trong thời gian công tác lưu động trên các tuyến đường như sau:

PHÂN LOẠI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG

MỨC PHỤ CẤP MỘT NGÀY

1. Tuyến mới hoặc tuyến cải tiến thuộc vùng rừng núi.

0đ60

2. Ven biển

0,50

3. Tuyến đăng ký thuộc  vùng rừng núi

Tuyến mới hoặc cải tiến thuộc khu vực đồi liên tiếp.

Text Box: 0,40

 

4. Tuyến mới hoặc cải tiến thuộc khu vực trung du và đồng bằng

0,30

 Khảo sát đường sông thuộc khu vực nào tính theo mức phụ cấp của khu vực ấy.

Điều 2. – Khoản phụ cấp này chỉ tính cho những công nhân viên khảo sát đo đạc và những công nhân viên khác được phải đi làm công tác khảo sát, đo đạc trong thời gian hoạt động ở mặt đường cách trụ sở chính thức (cơ quan tổng cục, khu, ty) từ 5 cây số trở lên, làm việc trên 4 tiếng tính 1 ngày, trường hợp làm việc dưới 4 tiếng tính 1/2 ngày.

Những người cùng đi với các đội khảo sát đo đạc đến hiện trường nhưng không ra mặt đường cũng như những công nhân viên khảo sát đo đạc trong những ngày làm việc ở lán trại đều được hưởng 1/2 định suất quy định ở điều 1. Những ngày nghỉ không có phụ cấp.

Điều 3. -  Việc phân loại các tuyến đường để áp dụng các mức phụ cấp quy định ở điều 1 sẽ do các ty giao thông vận tải địa phương xác định và thông qua ý kiến của Ủy ban Hành chính địa phương trong trường hợp các công trình đó thuộc địa phương quản lý, và các Tổng cục xác định trong trường hợp các công trình đó thuộc các Tổng cục quản lý.

Điều 4. - Khoản phụ cấp này thi hành chung cho tất cả công nhân viên làm công tác khảo sát đo đạc của các ngành đường sắt, đường bộ, đường thủy, bưu điện, trừ trường hợp thuê mướn tạm thời tại địa phương, tiền lương đã căn cứ theo tình hình cụ thể ở nơi đó để tính và hai bên đã thỏa thuận với nhau thì không kể.

Điều 5. - Nghị định này thi hành kể từ ngày ban hành và những khoản phụ cấp khảo sát đo đạc khác trái với Nghị định này sẽ không thi hành nữa.

Điều 6. -  Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Tổng cục trưởng và Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, thành phố chiếu nhiệm vụ thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN 
 

 
 
Nguyễn Văn Trân 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 25-NĐ năm 1959 Quy định tạm thời khoản phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên khảo sát, đo đạc trong thời gian công tác lưu động trên các tuyến đường do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.513
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25