Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên năm 2016

Số hiệu: 29/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 10/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN” NĂM 2016

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch đề ra, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2016 với những nội dung cụ thể sau:

1. Truyền thông nâng cao nhận thức về nghề công tác xã hội

a. Nội dung thực hiện:

- Thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư về vai trò, vị trí của công tác xã hội; giúp người dân tiếp cận và biết cách sử dụng dịch vụ công tác xã hội, góp phần phát triển công tác xã hội trở thành một nghề.

- Ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án phát triển nghề công tác xã hội, những khó khăn và thuận lợi trong việc triển khai Đề án nói chung và tại các địa phương, đơn vị.

- Những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, những điển hình trong thực hiện công tác xã hội.

- Kết hợp các kênh thông tin đa chiều để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chương trình, nội dung đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ nhân viên công tác xã hội; phát triển mạng lưới cán bộ, nhân viên và mạng lưới tổ chức cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

b. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 - 12/2016.

c. Phân công trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin - Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tin, truyền thông, báo, đài ở Trung ương và địa phương.

2. Đào tạo và đào tạo lại cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội

a. Nội dung thực hiện:

Tiếp tục theo dõi lớp Đại học nghề công tác xã hội hệ vừa làm vừa học năm học 2013-2018. Với số lượng 25 học viên và lớp Đại học nghề công tác xã hội hệ vừa làm vừa học năm học 2015-2020, với số lượng 35 học viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên đã được UBND tỉnh phê duyệt.

b. Kinh phí thực hiện: 240.000.000 đồng (Đã giao dự toán đầu năm 2016 cho Sở Giáo dục và Đào tạo).

c. Phân công trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xã hội

a. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức tập huấn đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội, những kiến thức cơ bản về nghề công tác xã hội.

- Đối tượng: Cộng tác viên công tác xã hội làm việc tại 112 xã, phường, thị trấn (cấp xã); cán bộ các điểm tư vấn trẻ em, Mặt trận, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân, Hội phụ nữ và cán bộ làm công tác Lao động-Thương binh và Xã hội cấp xã.

- Giảng viên: Trường Đại học Lao động xã hội - TP Hồ Chí Minh.

b. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2016 - 12/2016.

c. Phân công trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Phát triển năng lực quản lý trường hợp đối với đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội

a. Nội dung thực hiện:

- Phát triển mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội, mục tiêu từ năm 2016, 100% xã, phường, thị trấn có 01 cộng tác viên công tác xã hội (theo Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020).

- Lập hồ sơ quản lý trường hợp tại cộng đồng: Tổ chức thí điểm mỗi xã, phường, thị trấn, cộng tác viên lập hồ sơ quản lý từ 05-10 trường hợp.

b. Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2016 - 12/2016.

c. Phân công trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5. Công tác tư vấn, tham vấn đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

a. Nội dung thực hiện:

- Tiến hành tiếp cận, can thiệp và xem xét lập hồ sơ để tư vấn, tham vấn trực tiếp đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (trường hợp cần sự bảo vệ khẩn cấp như: nạn nhân mua bán người, trẻ em lang thang không thể hồi gia, bạo hành gia đình, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bỏ rơi không còn người thân chăm sóc, người già bị ngược đãi, người lang thang xin ăn…) tại các Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, Trung tâm công tác xã hội trẻ em, ...

- Tư vấn, tham vấn trực tiếp các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng.

b. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2016 - 12/2016.

c. Phân công trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội, gồm: Trung tâm Công tác xã hội trẻ em; Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội.

6. Hoạt động điều tra, thu thập thông tin, giám sát đánh giá và quản lý chương trình

a. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức tổng kết Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên” giai đoạn 2011-2015;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung của đề án. Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo định kỳ.

- Tổ chức kiểm tra, theo dõi, họp giao ban định kỳ hàng tháng cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, phường, thị trấn để đánh giá thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh; định kỳ giao ban 01 tháng/01 lần vào ngày 15 hàng tháng (Nếu ngày 15 hàng tháng rơi vào ngày thứ Bảy, chủ Nhật thì tổ chức họp sau ngày liền kề).

- Phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi từng địa phương theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, tổng hợp tình hình thực hiện đề án, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo định kỳ.

- Điều tra, rà soát, phân loại cán bộ, viên chức, cộng tác viên công tác xã hội, các đối tượng và dịch vụ công tác xã hội để lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về công tác xã hội, nâng cao năng lực. Tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội.

- Tham quan học tập kinh nghiệm 01 số tỉnh, thành trong nước để nhân rộng mô hình và phát triển công tác xã hội trở thành một nghề chuyên nghiệp.

- Công tác theo dõi, quản lý và các hoạt động khác.

b. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2016 - 12/2016.

c. Phân công trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Đề án và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

7. Kinh phí thực hiện

Tổng số kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch Đề án Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên năm 2016 là 766.000.000 đồng (Đã được UBND tỉnh bố trí trong kế hoạch năm 2016 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

8. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ vào Kế hoạch và nội dung từng hoạt động nêu trên, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể, kèm theo bảng dự toán kinh phí từng nội dung, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 01/4/2016) để ký hợp đồng trách nhiệm và chuyển kinh phí thực hiện.

- Trên cơ sở kết quả triển khai, thực hiện các hoạt động của Đề án Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên năm 2016, các cơ quan, đơn vị tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- PCT UBND tỉnh (P.Đ.Phùng);
- Thành viên BCĐ Đề án;
- Các Sở, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, TX,TP;
- Phó VP.UBND tỉnh (Thi);
- Lưu: VT, KT, Vx(Ty).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch số:    /KH-UBND ngày    tháng 03 năm 2016 của UBND tỉnh)

TT

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Kinh phí hoạt động (đồng)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1

Truyền thông nâng cao nhận thức về nghề công tác xã hội

30.000.000

Sở Thông tin và Truyền thông

40.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xã hội

549.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Phát triển năng lực quản lý trường hợp đối với đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội

35.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Công tác tư vấn, tham vấn đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

20.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

5

Hoạt động điều tra, thu thập thông tin, giám sát đánh giá và quản lý chương trình

92.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

TỔNG KINH PHÍ

766.000.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.204

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87