Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2604/KH-UBND vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm năm 2017 và 2018 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 2604/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 11/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2604/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

VỐN VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ, MỞ RỘNG VIỆC LÀM NĂM 2017 VÀ 2018

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT- BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 1144/LĐTBXH-VL ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2017 và xây dựng kế hoạch vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm năm 2017 và 2018, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2017:

1. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2017:

- Nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm giao cho tỉnh Bình Thuận thực hiện lũy kế đến ngày 31/5/2017 là 68.365 triệu đồng, trong đó từ năm 2012 đến nay tỉnh chưa được Trung ương cấp vốn bổ sung.

- 06 tháng đầu năm 2017, từ nguồn vốn thu hồi, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức giải ngân cho 353 lao động vay vốn với số tiền giải ngân là 7.887 triệu đồng, bình quân một lao động vay 22,3 triệu đồng.

- Dư nợ thực hiện đến ngày 31/5/2017 là 67.596 triệu đồng với 4.149 khách hàng còn dư nợ, đạt 98,8% kế hoạch vốn được giao.

2. Ước thực hiện cả năm 2017 theo nguồn vốn hiện có:

Doanh số cho vay trong năm 2017 ước đạt 17.000 triệu đồng, tạo điều kiện cho 756 lao động vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Dư nợ thực hiện ước đến 31/12/2017 đạt 68.000 triệu đồng, đạt 99,5% kế hoạch vốn được giao.

Tình hình trên cho thấy, nếu đến cuối năm không được Trung ương cấp bổ sung vốn, tỉnh chỉ thực hiện đạt 63% chỉ tiêu cho vay vốn giải quyết việc làm theo kế hoạch đề ra (756/1.200 lao động)

II. KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2017:

Năm 2017, tỉnh Bình Thuận phải giải quyết việc làm cho 24.000 lao động, trong đó cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm cho 1.200 lao động, cụ thể theo các Đề án và Chương trình cụ thể sau:

1. Thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

- Kế hoạch trong năm 2017, đào tạo nghề cho 7.000 lao động nông thôn, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an, lao động nữ, người khuyết tật. Trong đó: đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc lĩnh vực nông nghiệp là 2.933 người; đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp là 4.067 người.

- Số lao động được đào tạo nghề năm 2017 có nhu cầu vay vốn là 1.100 lao động (thuộc các nghề: điện dân dụng, hàn, lắp ráp và sửa chữa máy vi tính, sửa chữa máy nông nghiệp, vận tải nông thôn, xây dựng dân dụng; chăn nuôi gia súc, gia cầm …) để tự tạo việc làm.

- Nguồn vốn dự kiến cho vay trong năm 2017 là 23.870 triệu đồng với mức vay bình quân 21,7 triệu đồng/lao động.

2. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận:

Trong năm 2017, dự kiến cho vay 100 lao động bị thu hồi đất với số vốn giải ngân là 2.170 triệu đồng với mức vay bình quân 21,7 triệu đồng/lao động.

Tổng nhu cầu vốn vay (1+2) từ Quỹ Quốc gia về việc làm giải ngân trong năm 2017 là 26.040 triệu đồng, trong đó nguồn vốn thu hồi là 21.000 triệu đồng, UBND tỉnh đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp bổ sung 5.000 triệu đồng (Năm tỷ đồng).

III. KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2018:

Trong năm 2018, dự kiến cho vay 1.500 lao động thuộc đối tượng lao động nông thôn học nghề, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an, người lao động bị thu hồi đất… với số vốn dự kiến giải ngân là 30.000 triệu đồng, trong đó từ nguồn vốn thu hồi là 25.000 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm cấp bổ sung 5.000 triệu đồng (Năm tỷ đồng).

Nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại tỉnh Bình Thuận rất lớn, nhất là các lao động thuộc đối tượng lao động nông thôn học nghề, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an, người lao động bị thu hồi đất, UBND tỉnh Bình Thuận kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm xem xét, cấp bổ sung vốn năm 2017 và 2018 cho tỉnh Bình Thuận để thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. Bùi Vy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2604/KH-UBND vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm năm 2017 và 2018 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


741

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17