Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 12/KH-TLĐ năm 2015 về xây dựng Đề án và Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 12/KH-TLĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 27/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 12/KH-TLĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ DỰ THẢO CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG VIỆC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại công văn số 9457-CV/VPTW ngày 09-01-2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về xây dựng Đề án và Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt các quan điểm của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động vào việc nghiên cứu, đánh giá khách quan thực trạng đời sống văn hóa của công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng Đề án và Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” phù hợp và khả thi.

2. Thông qua việc khảo sát xây dựng đề án, góp phần nâng cao nhận thức của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương về tầm quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các địa phương hiện nay, làm rõ các điều kiện sinh hoạt vật chất ảnh hưởng khách quan đến đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Hệ thống, cụ thể hóa, vận dụng các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

3. Đề xuất định hướng nội dung hoạt động văn hóa và xây dựng mô hình thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

4. Đề xuất Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”.

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Tổ chức các cuộc khảo sát đời sống văn hóa, nghiên cứu các mô hình tổ chức, hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, vui chơi giải trí... cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Tổ chức các cuộc làm việc hoặc lấy ý kiến trao đổi, góp ý của lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành Trung ương có liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, giám đốc các loại hình doanh nghiệp...

3. Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về xây dựng ĐSVH và góp ý dự thảo Đề án và Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”.

4. Thẩm định, hoàn thành Đề án, trình Ban Bí thư vào cuối quý II năm 2015.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp và tạo điều kiện triển khai kế hoạch này.

2. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn Ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc trực tiếp phối hợp với Ban soạn thảo Đề án, tổ chức tốt các đợt khảo sát và làm việc tại địa phương.

3. Ban Soạn thảo và tổ giúp việc xây dựng Đề án và Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” được thành lập theo Quyết định số 200/QĐ-TLĐ ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, căn cứ vào kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Lê Hồng Anh, UVBCT, Thường trực BBT (b/c)
- Đ/c Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng (b/c)
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ Ngành Trung ương, CĐ Tổng Cty trực thuộc TLĐ;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT, BTG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 12/KH-TLĐ năm 2015 về xây dựng Đề án và Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.050

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217