Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 293/SXD-HD năm 2013 áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 293/SXD-HD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Hoàng Văn Minh
Ngày ban hành: 14/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/SXD-HD

Điện Biên, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỂ LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại Văn bản số 1096/UBND-GT ngày 06/5/2013, theo đó giao Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 04/2010/TT-BXD.

Căn cứ vào tình hình thực tế về mức giá nhân công trong xây dựng công trình ở các khu vực trong tỉnh và để việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thống nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn ngân sách nhà nước trở lên áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo đó vùng 3 (thành phố Điện Biên Phủ) áp dụng mức lương tối thiểu là 1.550.000đ, vùng 4 (các huyện, thị xã còn lại trong tỉnh) áp dụng mức lương tối thiểu là 1.400.000 đ.

- Thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2013 trở về sau cho đến khi có văn bản hướng dẫn thay thế.

Các nội dung hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu nêu tại Văn bản này làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các chủ đầu tư căn cứ vào các quy định tại khoản 3 Điều 10 và điểm d khoản 2 Điều 25 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng công trình và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc áp dụng, sử dụng giá nhân công để lập đơn giá xây dựng, dự toán xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả thẩm tra, thẩm định dự toán (đối với các công trình yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) và kết quả phê duyệt dự toán xây dựng công trình (đối với các công trình yêu cầu thiết kế 02 bước hoặc 03 bước theo quy định).

Văn bản này thay thế Văn bản số 146/SXD-HD ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Sở Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay B/c);
- Bộ Xây dựng;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Các BQLDA, Sở quản lý chuyên ngành;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT + KTXDTH.

GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 293/SXD-HD ngày 14/05/2013 áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219