Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 251/HD-LĐLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thanh Thắng
Ngày ban hành: 02/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 4
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 251/HD-LĐLĐ

Quận 4, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC LẬP BẢNG DỰ TRÙ THU - CHI QUỸ CÔNG ĐOÀN NĂM 2011

Căn cứ Hướng dẫn số 1732/HD-TLĐ ngày 13/10/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng Dự toán ngân sách Công đoàn năm 2011; thực hiện công văn số 10/HD-LĐLĐ ngày 05/11/2010 của Ban Tài chính LĐLĐ Tp.HCM về việc hướng dẫn về việc đánh giá tình hình thực hiện Ngân sách Công đoàn năm 2010 và xây dựng Dự toán ngân sách công đoàn năm 2011. Liên đoàn Lao động Quận 4 hướng dẫn Các Công đoàn cơ sở xây dựng dự toán năm 2011, Bảng dự trù phải đáp ứng một số yêu cầu sau:

­- Báo cáo dự toán dựa trên số liệu của tháng 11/2010

- Số lao động và số đoàn viên phải khớp với số liệu tổ chức của cơ sở.

- Cho biết tổng quỹ tiền lương 1 năm của đơn vị theo số lao động.

I. VỀ PHẦN THU (I):

1. Thu kinh phí (dựa trên số lao động): (Mã số 22)

- Đối với các cơ quan HCSN (chuyển kinh phí 2% về LĐLĐ Tp.HCM hoặc Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho biết mức trích nộp kinh phí công đoàn 2% quỹ tiền lương theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp lương gồm phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung.

- Các doanh nghiệp (trong quốc doanh và ngoài quốc doanh) thực hiện mức thu kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương, tiền công và phụ cấp phải trả cho người lao động.

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc trích nộp kinh phí CĐ đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Thông tư 17/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn, tính thu kinh phí công đoàn bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công và phụ cấp phải trả cho người lao động.

2. Thu đoàn phí (dựa trên số đoàn viên): (Mã số 23)

Thực hiện theo Hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 1/6/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn.

- Mức thu bằng 1% tiền lương cấp bậc và phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với đoàn viên thuộc khối HCSN.

- Mức thu bằng 1% tiền công, tiền lương và phụ cấp đối với đoàn viên làm việc trong các doanh nghiệp.

3. Thu khác: (Mã số 24)

Nếu đơn vị có thì dự kiến khoản thu trong 1 năm. Và số thu khác này được phân bổ trong phần chi như sau: 60% chi khác (chăm lo đời sống cho CBCNV cơ quan) và 40% chi hoạt động phong trào.

4. Về kinh phí cấp trên cấp: (Mã số 25)

Chỉ áp dụng cho các CĐ nộp kinh phí 2% về LĐLĐ Quận, LĐLĐ Tp.HCM hoặc Tổng LĐLĐ Việt Nam. Dự trù mức cấp bằng 50% mức nộp kinh phí 2% công đoàn.

5. Ước số dư kỳ trước chuyển sang: (Mã số 26)

Căn cứ vào số dư cuối tháng 11/2010 và dự trù các khoản thu - chi từ đây cho đến cuối năm CĐCS ước đoán số dư cho đầu năm 2011.

II. VỀ PHẦN CHI (II)

1. Công đoàn tiến hành phân bổ bình quân (50%) số dự thu kinh phí công đoàn và 70% số dự thu đoàn phí vào các mục như sau:

MỤC CHI

Tỷ trọng từng mục chi với tổng số chi

- Phụ cấp cán bộ không chuyên trách:

30% (mức tối đa)

- Chi hành chính:

10%

- Chi hoạt động phong trào:

40%

- Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên:

20%

2. Nộp lên cấp trên: (Mã số 37)

- Kinh phí công đoàn: 50% số dự thu kinh phí công đoàn (chỉ áp dụng cho các CĐCS thu trực tiếp 2% kinh phí công đoàn của công ty hay đơn vị)

- Đoàn phí công đoàn: 3% số dự thu đoàn phí.

III. KINH PHÍ DỰ PHÒNG (III): (Mã số 38)

KPDP = Tổng cộng thu (I) - Tổng cộng chi (II) (có thể bằng với Mã số 26 Ước số dư kỳ trước chuyển sang).

Trong phần thuyết minh (C):

- Nếu có khoản thu khác thì cho biết nội dung như: thu về hoạt động Công đoàn làm kinh tế, thu về hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thanh lý tài sản, thu do chuyên môn và các tổ chức khác hỗ trợ …

- Các đơn vị sản xuất thì cho biết thêm số lao động thời vụ nếu có …

CĐCS lập 2 bản, 01 bản lưu tại đơn vị, 01 bản nộp về LĐLĐ Quận chậm nhất là ngày 17/12/2010. Bộ phận nghiệp vụ xem và duyệt xong sẽ gửi thông báo duyệt dự toán về đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về LĐLĐ Quận 4 theo số điện thoại 39.400.936 gặp đ/c Nguyễn Anh Đào để được hướng dẫn thêm.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 251/HD-LĐLĐ ngày 02/12/2010 về lập bảng dự trù thu - chi quỹ công đoàn năm 2011 do Liên đoàn Lao động Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.132

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198