Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 1942/HD-TLĐ năm 2014 thực hiện mục lục thu, chi tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1942/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Phan Văn Anh
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1942/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN MỤC LỤC THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-TLĐ ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Tổng Liên đoàn về ban hành quy định mục lục thu, chi tài chính công đoàn.

Để thống nhất thực hiện Quyết định này trong các đơn vị kế toán cơ quan công đoàn.Tổng Liên đoàn hướng dẫn thực hiện một số khoản, mục thu, chi sau:

I - THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

1. Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ.

1.1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên, hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ khác cho công đoàn (Cơ quan tài chính không yêu cầu quyết toán) cơ quan công đoàn ghi thu tài chính công đoàn; quyết toán thu, chi nguồn tài chính công đoàn (Áp mục 45)

1.2. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho các đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước (phân bổ hàng năm), đơn vị thụ hưởng phản ánh kinh phí được cấp, sử dụng kinh phí được cấp, quyết toán thu, chi kinh phí được cấp với ngân sách nhà nước theo chế độ kế toán hiện hành (Cơ quan công đoàn không áp mục 45)

1.3. Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo chương trình mục tiêu, dự án (bao gồm cả dự án nước ngoài hỗ trợ) ghi thu nguồn kinh phí chương trình mục tiêu, dự án và quyết toán theo chương trình mục tiêu, dự án (Không áp mục 45)

1.4. Các khoản hỗ trợ kinh phí đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác, cơ quan công đoàn ghi tăng nguồn kinh phí XDCB (Không ghi thu khác tài chính công đoàn). Khi dự án XDCB, mua sắm TSCĐ hoàn thành đơn vị lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt và gửi 1 bộ hồ sơ quyết toán đã được duyệt cho đơn vị hỗ trợ kinh phí (Không áp mục 45)

1.5. Các khoản hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và nguồn khác, cơ quan hỗ trợ yêu cầu quyết toán kèm theo chứng từ gốc, cơ quan công đoàn ghi và theo dõi trên tài khoản các khoản phải trả (Không áp mục 45)

2. Các khoản thu khác - Mã số 22

- Thu khác tại đơn vị (24.02).

+ Kinh phí hoạt động xã hội, khi kết thúc hoạt động xã hội nếu nguồn kinh phí sử dụng theo mục đích huy động không hết, ghi thu khác tài chính công đoàn.

+ Lãi tiền gửi ngân hàng từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy của cấp nào ghi thu toàn bộ tài chính công đoàn của cấp đó.

+ Lãi đầu tư tài chính từ nguồn tài chính công đoàn, các doanh nghiệp công đoàn nộp lợi nhuận, cho thuê tài sản, thu thanh lý tài sản, lãi được chia từ góp vốn liên doanh, liên kết nguồn tài chính công đoàn ghi thu khác phần phân phối cho nguồn tài chính công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn.

II- CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

1. Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương - Mã số 27

a) Lương, phụ cấp.. của lao động khác (27.02), bao gồm chi làm thêm, làm đêm phục vụ nhiệm vụ quản lý cơ quan.

b) Chi phụ cấp cán bộ công đoàn (27.03):

Bao gồm cả chi phụ cấp cán bộ đảng, cựu chiến binh của cơ quan công đoàn (Nếu có)

2. Chi Quản lý hành chính - Mã số 29

a) Thanh toán dịch vụ công cộng (29.011):

Bao gồm cả phí dịch vụ chuyển tiền ngân hàng,

b) Phúc lợi (29.017):

- Khoản chi hỗ trợ tinh giảm biên chế không khoán chi hành chính.

- Hỗ trợ may trang phục, thanh toán chế độ nghỉ phép, khám sức khỏe định kỳ, trang bị BHLĐ trường hợp đã chi theo chế độ không thực hiện khoán chi hành chính.

- Chi thăm hỏi cán bộ công chức cơ quan công đoàn đã nghỉ hưu: Trường hợp chi vượt so với quy định của Tổng Liên đoàn thì phần chi vượt sử dụng quỹ cơ quan để chi.

3. Chi hoạt động phong trào - Mã số 31.

Các hoạt động chuyên đề khác (31.14):

Bao gồm cả chi hỗ trợ hoạt động của tổ chức đảng trong cơ quan công đoàn theo quy định của Nhà nước, các khoản chi hoạt động xã hội khác, chi làm thêm giờ phục vụ hoạt động công đoàn.

Trường hợp công đoàn cấp trên hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở (Ngoài kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng) , công đoàn cấp trên ghi kinh phí được cấp cho công đoàn cấp dưới, công đoàn cơ sở ghi kinh phí cấp trên cấp và quyết toán kinh phí được cấp với công đoàn cấp trên.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện quy định mục lục thu chi tài chính của các cơ quan công đoàn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để được hướng dẫn.

 


Nơi nhận:
- TT ĐCT (Để báo cáo);
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ Ngành TW và tương đương;
CĐ TCTy trực thuộc TLĐ;
- Các Đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT, TLĐ.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Phan Văn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1942/HD-TLĐ năm 2014 thực hiện mục lục thu, chi tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.565
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155