Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 1594/HD-TLĐ thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1594/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng
Ngày ban hành: 18/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1594/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2005

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA CÔNG ĐOÀN

Thực hiện Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. Tổng Liên đoàn hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn như sau:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Kế toán trưởng, người làm nhiệm vụ kế toán trưởng được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc phân công làm nhiệm vụ kế toán trưởng theo Quy định số 1387/QĐ-TLĐ ngày 16/6/2005 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính, điều kiện tiêu chuẩn thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng trong các cơ quan công đoàn.

1.2. Kế toán trưởng, người làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn cấp trên cơ sở (công đoàn cấp trên cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003), đơn vị sự nghiệp trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc Tổng Liên đoàn được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc phân công làm nhiệm vụ kế toán trưởng.

2. Mức phụ cấp

Ngoài phụ cấp chức vụ: vụ trưởng, phó ban; trưởng, phó phòng (nếu có) theo chế độ tiền lương hiện hành. Kế toán trưởng, người làm nhiệm vụ kế toán trưởng quy định tại điểm 1 được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 1, hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểi chung theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ví dụ: kế toán trưởng cơ quan TLĐ được bổ nhiệm Trưởng phòng hưởng phụ cấp chức vụ 0,6 và phụ cấp trách nhiệm công việc 0,1.

- Kế toán của CĐ ngành A là kế toán kiêm nhiệm, làm nhiệm vụ kế toán trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,1.

3. Tổ chức thực hiện

3.1.- Hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn có hiệu lực thi hành từ 01/9/2005.

3.2. Khi thôi làm kế toán trưởng hoặc thôi làm nhiệm vụ kế toán trưởng thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng.

3.3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng Liên đoàn để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Ngọc Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1594/HD-TLĐ thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239