Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 94/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Giáo sư Viện sỹ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam về đề nghị chế độ phụ cấp thâm niên đối với Cựu giáo chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 94/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỚI GIÁO SƯ VIỆN SỸ PHẠM MINH HẠC, CHỦ TỊCH HỘI CỰU GIÁO CHỨC VIỆT NAM VỀ ĐỀ NGHỊ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI CỰU GIÁO CHỨC

Ngày 23 tháng 3 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với Giáo sư Viện sỹ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam về đề nghị chế độ phụ cấp thâm niên đối với cựu giáo chức. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Giáo sư Viện sỹ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam báo cáo tóm tắt tình hình phát triển của Hội và đề nghị về chế độ phụ cấp thâm niên đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Dân tộc Việt Nam chúng ta có truyền thống hiếu học và "tôn sư trọng đạo", nhà giáo luôn được nhân dân yêu mến, kính trọng. Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng, bảo vệ đất nước, đội ngũ các nhà giáo Việt Nam đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cao cả là đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đạt được những thành tựu, kết quả rất quan trọng, góp phần to lớn vào thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi việc phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và thường xuyên dành nguồn lực lớn cho việc phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục, trong đó có việc chăm lo điều kiện làm việc và đời sống của các nhà giáo, những người trực tiếp và quyết định sự phát triển của giáo dục và đào tạo.

Về vấn đề phụ cấp thâm tiên đối với nhà giáo, Quốc hội khóa XII đã có Nghị quyết về vấn đề này, đồng thời có cơ sở là trong hơn 1 triệu nhà giáo đã nghỉ hưu hiện nay, trên 80% đã được giải quyết chế độ thâm niên, chỉ còn lại khoảng 180.000 nhà giáo nghỉ hưu từ năm 1994 đến nay chưa được hưởng chế độ này. Mặc dù đất nước ta còn nghèo, ngân sách nhà nước hiện còn rất khó khăn, nhưng vấn đề này phải được xem xét một cách thấu đáo, đảm bảo sự công bằng, hợp lý, thể hiện sự ghi nhận công lao đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu và có tác dụng động viện, khích lệ đối với các nhà giáo đang làm việc; đồng thời phù hợp với tương quan chung của các ngành nghề khác.

Vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ. Hiện nay, dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo đang được tiến hành xin ý kiến các Thành viên Chính phủ và sẽ được quyết định theo đa số, đúng theo quy định pháp luật.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến của các Thành viên Chính phủ, góp ý của các Bộ, ngành; làm rõ thêm cơ sở pháp lý, tình hình thực tế và khả năng thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội;
- Hội Cựu giáo chức Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: PL, KTTH, TKBT, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(4).VM 59

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 94/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Giáo sư Viện sỹ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam về đề nghị chế độ phụ cấp thâm niên đối với Cựu giáo chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.767

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36