Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình 58/CTr-UBND năm 2016 về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 58/CTr-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 14/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/CTr-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH

AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Chương trình an toàn, vệ sinh lao động 5 năm giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động để nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động về công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Thực hiện tốt việc cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động tạo điều kiện ngày càng có nhiều người lao động được làm việc trong môi trường đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm tăng năng sut, chất lượng sản phẩm, phòng ngừa ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát của đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của Thành phố và các quận, huyện, thị xã.

- Nâng cao năng lực chuẩn đoán, khám phát hiện, điều trị bệnh nghề nghiệp cho cán bộ y tế tuyến quận, huyện và cán bộ y tế của các doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ).

2. Mc tiêu cthể

- Trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người.

- Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghnghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động.

- Trung bình hàng năm tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.

- Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp quận, huyện, thị xã và trong các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động.

- Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế; 90% số an toàn, vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện cập nhật về sơ cứu, cấp cứu.

- Trên 80% số làng nghề, trên 70% số hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động.

- 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật.

- 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện Chương trình 5 năm 2016-2020, trong quá trình triển khai các Hoạt động của Chương trình có thể có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế; Chương trình được triển khai, thực hiện trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Dự án 1: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Cơ quan chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Cơ quan phối hợp: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố; Sở Y tế; Liên đoàn lao động Thành phốUBND quận, huyện, thị xã.

Các hoạt động chủ yếu: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về AT, VSLĐ của Thành phố (tập huấn, hội nghị, hội thảo, thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn...).

- Mua sắm máy, trang thiết bị để phục vụ công tác quản lý nhà nước về AT,VSLĐ: Quản lý, lưu trữ dữ liệu về tai nạn lao động, bệnh nghnghiệp và thống kê tai nạn lao động, bệnh nghnghiệp; quản lý và theo dõi các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động, số người lao động làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại, nguy him ...

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về AT,VSLĐ; Nghiên cứu tham mưu xây dựng quỹ bồi thường tai nạn lao động của Thành phố.

- Tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh tra lao động, cán bộ làm công tác AT,VSLĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; các thành viên Ban Chỉ đạo an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (AT,VSLĐ-PCCN) của quận, huyện, thị xã và cán bộ các xã, phường, thị trấn.

2. Dự án 2: Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn

Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân Thành phố

Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế.

Các hoạt động chủ yếu: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác AT,VSLĐ cho các hội viên và bà con nông dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Mua sắm các trang, thiết bị để nâng cao năng lực giám sát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông, lâm nghiệp và ngành ngh nông thôn;

- Tập huấn cho hội viên về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo phương pháp giáo dục hành động, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm vệ sinh lao động trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và các hoạt động tư vấn đối với các hội, cơ sở sản xuất để thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, giảm thiu ô nhim môi trường làng nghề và nông thôn.

3. Dự án 3: Nâng cao chất lượng công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cơ quan chủ trì: Liên minh Hợp tác xã Thành phố

Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Cảnh sát PCCC Thành phố; Sở Y tế; Liên đoàn lao động Thành phố.

Các hoạt động chủ yếu: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác AT,VSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường, điều kiện làm việc của người lao động tại các HTX, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp để hỗ trợ đào tạo, huấn luyện AT,VSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động của các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Mua sắm các trang, thiết bị để nâng cao năng lực kiểm tra và các hoạt động tư vấn đối với các HTX, doanh nghiệp để thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhằm khống chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

4. Dự án 4: Tăng cường phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế (Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Hà Nội).

Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Liên đoàn lao động Thành phố; Liên đoàn lao động và Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã.

Các hoạt động chủ yếu: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nguy cơ và tác hại của việc ô nhiễm môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện cho người sử dụng lao động và người lao động nhận biết và cách phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Triển khai các hoạt động giám sát môi trường lao động, nâng cao năng lực và tăng cường công tác khám phát hiện, chuẩn đoán, giám định bệnh nghnghiệp.

- Đầu tư mua sắm trang, thiết bị cho các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng lực chuẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh nghề nghiệp.

- Kiện toàn tổ chức y tế cơ sở phục vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người lao động và người bị bệnh nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và các hoạt động tư vấn đối với các doanh nghiệp để thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhằm ngăn chặn, khống chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Dán 5: Thông tin, tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên đa bàn Thành phố về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (trong đó, có tổ chức Tuần lễ quốc gia về AT,VSLĐ - PCCN hàng năm )

Cơ quan chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Cơ quan phối hợp: Cơ quan Báo, Đài PTTH ở Trung ương và Hà Nội; Cảnh sát PCCC Thành phố; SY tế; Liên đoàn lao động Thành phố.

Các hoạt động chủ yếu: Phối hợp với các Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình của Trung ương và Hà Nội đưa tin, bài phản ánh kịp thời tình hình và các hoạt động công tác AT,VSLĐ-PCCN trên địa bàn Thành phố để biểu dương, khen thưởng động viên kịp thời các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân làm tốt công tác AT,VSLĐ-PCCN; đồng thời, phê phán các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật đối với công tác AT,VSLĐ-PCCN còn đxảy ra tai nạn lao động và cháy n.

- Phối hợp với Đài PTTH Hà Nội và các Đài PTTH ở Trung ương xây dựng các tin, bài, chuyên đề, phóng sự về công tác AT,VSLĐ-PCCN đphục vụ công tác tuyên truyền nhằm đẩy mạnh các hoạt động phong trào quần chúng làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Phối hợp với Báo, Đài PTTH Hà Nội và các Báo, Đài PTTH ở Trung ương mở trang, mục chuyên đề về AT,VSLĐ-PCCN để cung cấp thông tin, phổ biến, giải đáp pháp luật về công tác AT,VSLĐ- PCCN.

- Chú trọng, tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện AT,VSLĐ-PCCN cho người sử dụng lao động và người lao động; in n tranh, ảnh, panô, áp phích, tờ rơi... có nội dung AT,VSLĐ để phục vụ công tác tuyên truyền AT,VSLĐ- PCCN.

6. Dự án 6: Thông tin, tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức của các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa Thành phố về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động Thành phố

Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Báo, Đài PTTH ở Trung ương và Hà Nội; Cơ quan PCCC Thành phố; Sở Y tế.

Các hoạt động cụ thể: Phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Phong trào “xanh - sạch - đẹp - đảm bảo an toàn” trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Tuyên truyền, tập huấn công tác AT,VSLĐ-PCCN cho đội ngũ cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên trong các đơn vị, doanh nghiệp.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi... nhằm đẩy mạnh, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn các cấp trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

7. Các hot động khác: Sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả của Chương trình theo từng dự án, từng giai đoạn; Tổ chức hội nghị, hội thảo; Trao đi tham quan, học tập kinh nghiệm công tác AT,VSLĐ trong nước và nước ngoài.

IV. CƠ CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, THÔNG TIN, BÁO CÁO

1. Quản lý, điều hành: Trên cơ sở Ban Chỉ đạo an toàn lao động, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ của Thành phố Hà Nội và tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo AT,VSLĐ-PCCN Thành phố:

- Trưởng Ban: Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo AT,VSLĐ-PCCN Thành phố.

- Phó Trưởng ban Thường trực: Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Phó Ban: Lãnh đạo các sở, ngành (Y tế, Cảnh sát PCCC, Liên đoàn lao động Thành phố)

- Các thành viên Ban Chỉ đạo AT,VSLĐ Thành phố và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo AT,VSLĐ Thành phố.

2. Về cơ chế hoạt động, giám sát

- Cơ chế phối hợp thực hiện: Tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp và người lao động, các tổ chức đoàn thvào các hoạt động của Chương trình.

- Cơ chế lồng ghép: Nội dung các Dự án được triển khai lồng ghép với các hoạt động khác có liên quan (Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích của Thành phố; Tổ chức Tuần lễ quốc gia AT,VSLĐ-PCCN hàng năm).

- Cơ chế quản lý, giám sát: Các đơn vị có Dự án tự quản lý, giám sát, triển khai các nội dung hoạt động đã xây dựng trong Chương trình; Ban Chỉ đạo Thành phố định kỳ (hoặc) đột xuất kiểm tra, giám sát các hoạt động của toàn Dự án.

3. Lập kế hoạch và chế độ thông tin, báo cáo

- Hàng năm trước ngày 15/12 các sở, ngành có dự án tham gia chương trình căn cứ vào tình hình thực tế công tác AT,VSLĐ của đơn vị xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động gửi về cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

- Công tác thông tin, báo cáo: Định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6) và báo cáo năm (trước ngày 15/12) các đơn vị báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo của Trung ương và UBND Thành phố, hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cu của Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND Thành phố.

4. Kinh phí thực hiện Chương trình: Kinh phí thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố giai đoạn 2016-2020 được chi từ ngun ngân sách của Thành phố và từ nguồn kinh phí của Trung ương hỗ trợ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo AT,VSLĐ Thành phố

- Phê duyệt Chương trình, Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố hàng năm và Chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn Thành phố.

- Phân bổ kinh phí, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố đối với các đơn vị tham gia các dự án.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố)

Chủ trì tổng hợp, xây dựng Kế hoạch AT,VSLĐ của Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt (trên cơ sở kế hoạch và đề nghị của các sở, ngành tham gia dự án); Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã, Ban quản lý khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố tổ chức trin khai, thực hiện tốt kế hoạch AT,VSLĐ của Thành phố hàng năm; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố và Ban Chỉ đạo Trung ương; Tham mưu Ban Chỉ đạo Thành phố tổ chức các hội nghị sơ, tng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện các nội dung Chương trình của Dự án; Cơ quan đầu mối cung cấp thông tin AT,VSLĐ trên địa bàn Thành phố và phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh Truyền hình của Trung ương và địa phương đlàm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật AT,VSLĐ; Tổ chức thực hiện tốt và đầy đủ các nội dung của từng dự án trong Chương trình AT,VSLĐ của Thành phố, đầu tư, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn để không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

3. Liên đoàn Lao động Thành phố

- Chỉ đạo công đoàn ngành, Liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về AT,VSLĐ; Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn, vệ sinh viên cơ sở.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh Truyền hình của Trung ương và địa phương để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyn phát động các phong trào thi đua tích cực hưởng ứng, thực hiện tt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi.

4. Sở Y tế

Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh Truyền hình của Trung ương và địa phương, UBND các quận, huyện, thị xã, Ban quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ và tác hại bệnh nghề nghiệp; In ấn và phát hành tờ rơi, tranh, áp phích... để tuyên truyền về nguy cơ và tác hại, cách phòng chống bệnh nghề nghiệp.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, đo, kiểm tra môi trường lao động; Kiến nghị, tư vấn, đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề.

- Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện và đầu tư, nâng cấp máy, thiết bị để nâng cao năng lực chn đoán, giám định bệnh nghnghiệp cho tuyến y tế quận, huyện, thị xã và cơ sở.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của chương trình 5 năm và hàng năm; Hướng dẫn các đơn vị tham gia triển khai, thực hiện các Dự án về sử dụng, quản lý kinh phí theo đúng quy định của luật Ngân sách Nhà nước; Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng văn bản hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sử dụng kinh phí của Chương trình.

6. Liên minh Hợp tác xã Thành phố

- Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh Truyền hình của Trung ương và địa phương, UBND các quận, huyện, thị xã để thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hộ gia đình về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Tập huấn, huấn luyện cho người sử dụng lao động và người lao động của các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tăng cường công tác kiểm tra và các hoạt động tư vấn đối với các hợp tác xã, doanh nghiệp để thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đ phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghnghiệp.

7. Hội Nông dân Thành phố

Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh Truyền hình của Trung ương và địa phương, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyn, phbiến các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động tới đông đảo hội viên, bà con nông dân trên địa bàn Thành phố.

- Tập huấn, tư vấn cho hội viên, bà con nông dân về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, chú trọng tập huấn theo phương pháp giáo dục hành động, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm vệ sinh lao động trong sản xuất nông, lâm, ngư, nghiệp.

8. UBND các quận, huyện, thị xã; Ban quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố và các sở, ngành liên quan

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị tham gia chương trình, dự án để triển khai thực hiện Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc địa bàn quản lý (tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người quản lý, người trực tiếp làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp).

- Phi hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh Truyền hình của Trung ương và địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về AT,VSLĐ-PCCN, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật AT,VSLĐ-PCCN đối với các đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, làng nghề trên địa bàn và lĩnh vực quản lý.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về công tác AT,VSLĐ-PCCN đối với các tập thể, cá nhân và thực hiện tt chức năng quản lý nhà nước về công tác AT,VSLĐ trên địa bàn theo phân cấp của UBND Thành phố.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Hà Nội mới, các báo của Hà Nội

Chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị tham gia chương trình, dự án làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác AT,VSLĐ và kịp thời phản ánh các hoạt động AT,VSLĐ-PCCN của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị tham gia Chương trình AT,VSLĐ của Thành phố để xây dựng, mở các chương trình, chuyên mục, phóng sự, tin, bài... để tuyên truyền, phn ánh đến đông đảo nhân dân và người lao động trên địa bàn Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai, thực hiện tốt công tác AT,VSLĐ trên địa bàn Thành phố; Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo Thành phố thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đgiải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH; để báo cáo
- Chtịch UBND TP; để báo cáo
- Các Phó Chủ tịch UBNDTP;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, các PCVP
, các phòng VX, NC, TH;
- Lưu: VT, VX(T
ue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình 58/CTr-UBND năm 2016 về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.970

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169