Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 74-HĐBT năm 1984 về việc nâng bậc lương năm 1984 cho cán bộ, viên chức Nhà nước do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 74-HĐBT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 14/05/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74-HĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1984

 

CHỈ THỊ

VỀ VỆC NÂNG BẬC LƯƠNG NĂM 1984 CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC.

Trong các năm qua, nhất là từ khi ban hành Quyết định số 274-CP ngày 25-7-1979 của Hội đồng Chính phủ, việc nâng bậc lương hàng năm cho cán bộ, viên chức đã mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, ở nhiều nơi vẫn còn hiện tượng nâng bậc cho những người không đủ tiêu chuẩn nên đã hạn chế tác dụng khuyến khích cán bộ, viên chức cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xuất phát từ tình hình trên, Hội đồng Bộ trưởng quyết định:

1. Trong khi chưa cải tiến tiền lương, năm 1984 tiếp tục thực hiện chế độ nâng bậc lương hàng năm cho cán bộ, viên chức theo Quyết định số 274-CP ngày 25-7-1979 của Hội đồng chính phủ. Chỉ tiêu số người đạt thành tích xuất sắc được nâng bậc sớm hơn 1 - 2 năm là 5% tổng số người có mặt thuộc biên chế năm 1984 của cơ quan.

Các ngành, các địa phương phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng chế độ nâng bậc, không được nâng bậc cho những người tuy đủ thời hạn 5 năm nhưng không đạt tiêu chuẩn.

2. Những người đã xếp tột khung hoặc mới xếp vượt khung một bậc, nếu đủ tiêu chuẩn và đủ thời hạn 5 năm cũng được xét nâng bậc lần này.

3. Bộ Lao động có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra các ngành, các địa phương nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 74-HĐBT năm 1984 về việc nâng bậc lương năm 1984 cho cán bộ, viên chức Nhà nước do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64