Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 56/CT-UB năm 1979 về việc triệt để tiết kiệm xăng dầu và về chế độ làm việc trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 56/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Chí Thọ
Ngày ban hành: 21/03/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 56/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 1979

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM XĂNG DẦU VÀ VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

I. VỀ TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM XĂNG DẦU

Xăng dầu là vật tư chiến lược phải nhập của nước ngoài. Để thực hiện triệt để tiết kiệm xăng dầu trong tình hình mới, bảo đảm tập trung xăng dầu phục vụ cho sản xuất và chiến đấu, thi hành chỉ thị số 78/TTg ngày 2-3-1979 của thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1) Thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị toàn thành phố chịu trách nhiệm thường xuyên giáo dục, nâng cáo ý thức bảo vệ và triệt để tiết kiệm xăng dầu; chịu trách nhiện tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ, chống lãng phí, ăn cắp, thất thoát xăng dầu.

2) Xăng dầu dự trù cho sản xuất và chiến đâu và bảo đảm sử dụng đúng đối tượng phục vụ, không được dùng vào việc khác.

Trong sản xuất, các định mức tiêu hao nhiêu liệu phải được quản lý chặt chẽ. Những xí nghiệp, đơn vị không hoàn thành kế hoạch phải báo cáo và nộp lại xăng dầu dư thừa; cơ quan qủn lý phải tính toán chặt chẽ việc thu hồi xăng đầu dư thừa, không đựơc để mất mát.

3) Tất cả các cơ quan, xí nghiệp,đơn vị phải chp hành đúng chế độ xe du lịch đã được Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

Sở Tài chánh chịu trách nhiệm kiểm tra và thu hồi các xe du lịch ngoài chế độ của các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị về kho tài sản của thành phố.

Sở Công an chịu trách nhiệm tổ chức các đợt kiểm tra trên đường việc sử dụng các xe du lịch. Những xe du lịch sử dụng không đúng chế độ, nhân viên công an phải lập biên bản truờng hợp vi phạm chế độ, gởi biên bản đó cho cơ quan chủ quản xe, cho Sở Tài chánh và cho Ủy ban nhân dân thành phố để xét xử lý.

4) Nói chung, tất cả các xe du lịch tư nhân đều không được lưu hành. Những trường hợp cần thiết phải có giấy phép lưu hành đặc biệt do Sở Công an cấp.

5) Sở Công an phải tổ chức tổng kết tình hình thất thoát, ăn cắp, buôn bán trái phép xăng dầu, rut kinh nghiệm về biện pháp đối phó và đề ra những biện pháp có hiệu lực giải quyết dứt điểm tệ ăn cắp, bán xăng dầu lậu.

Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ra chỉ thị tiếp theo về việc cho lưu hành xe gắn máy và mô tô.

II. VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ LUYỆN TẬP QUÂN SỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị số 84/TTg ngày 11-3-1979 về chế độ làm việc và tập luyện quân sự trong tình hình mới. Nhưng về tình hình thành phố có nhiều mặt phức tạp,đòi hỏi một thời gian nghiên cứu để thực hiện một cách phù hợp và có hiệu quả,nên Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn đề nghị Phủ Thủ tướng hoãn lại một thời gian ngắn để nghiên cứu, và đã được Phủ Thủ tướng chấp thuận. Trong khi đó, nhiều cơ quan, đơn vị, xí nghiệp đã có kế hoạch triển khai thi hành một cách phù hợp và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, có một số cơ quan, đơn vị, xí nghiệp thi hành chưa tốt hoặc chưa thi hành.

Để chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu hướng dẫn cụ thể việc thi hành chỉ thị cho sát hợp với tình hình của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1) Nói chung, các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị phải chấp hành nghiêm chỉnh tinh thần chỉ thị số 84/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, phải tăng cường kỷ luật lao động, chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, quy trình sản xuất và công tác. Mọi nguời phải nỗ lực phấn đấu đạt năng suất lao động và hiệu quả công tác cao theo đúng tinh thần 8 giờ vàng ngọc.

Tùy hoàn cảnh cụ thể, từng cơ quan, xí nghiệp, đơn vị cần sắp xếp ngày giờ luyện tập quận sự, canh gác cho phù hợp vói hoàn cảnh của mình, tránh công thức cứng đờ, nhưng cũng không chờ đợi. Phải kết hợp với sinh hạt chính trị làm cho quần chúng thông, tự giác thực hiện và phải bàn bạc dân chủ, tránh mọi o ép.

2) Những cơ quan, xí nghiệp, đơn vị đã làm tốt theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cần phải tiếp tục phát huy khí thế lao động và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, công nhân viên chức; những nơi làm chưa tốt hoặc chưa làm phải khẩn trương rút kinh nghiệm, có biện pháp chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, không được chờ đợi mà không thi hành.

Nhận được chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị phải lập kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cho Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Mai Chí Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 56/CT-UB năm 1979 về việc triệt để tiết kiệm xăng dầu và về chế độ làm việc trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.753
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127